Czy praca na stanowisku operatora dźwigu jest pracą w warunkach szczególnych?

Autor: Bartosz Miszewski

Dodano: 12 października 2009
Pytanie:  Czy praca operatora dźwigu samojezdnego o masie 25t to praca wykonywana w szczególnych warunkach? Czy pracodawca powinien w świadectwie pracy w punkcie 8 zawrzeć taką informację? Czy pracodawca może odmówić wpisania tej informacji w świadectwie pracy? W jaki sposób pracownik może się odwołać?
Odpowiedź: 

Praca na stanowisku operatora dźwigu samojezdnego o masie 25t co do zasady stanowi pracę w szczególnych warunkach.

Pracą w szczególnych warunkach, której wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego jest praca maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych.

Moim zdaniem praca na stanowisku operatora dźwigu samojezdnego o masie 25 t stanowi pracę w szczególnych warunkach, ponieważ dźwig o masie 25 t należy zakwalifikować jako ciężką maszynę budowlaną lub drogową.

Należy również pamiętać, żeby można było daną pracę zakwalifikować jako pracę w szczególnych warunkach musi być ona wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Jeżeli pracownik pracował w warunkach szkodliwych, taka informacja powinna znaleźć się w wydanym pracownikowi świadectwie pracy, przepisy prawa obligują bowiem aby w świadectwie pracy znalazły się informacje dotyczące okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co oznacza, ze ma obowiązek wskazać okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Pracodawca nie ma prawa odmówić wpisania takiej informacji - jeżeli jednak tego nie zrobi pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa a w razie nieuwzględnienia wniosku - pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, wystąpić do Sądu pracy z pozwem o sprostowanie świadectwa pracy.

Ponadto, jeżeli wskutek otrzymania wadliwego świadectwa pracy pracownik pozostawał bez pracy - może dochodzić od pracodawcy odszkodowania za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy - w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Tekst opublikowany: 

12 października 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel