Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 90)

Dz.U.51.4.28
1960-11-24 Dz.U.60.51.297 Art. 1
1989-05-23 Dz.U.89.29.154 Art. 74 ust. 3
1990-04-28 Dz.U.90.28.159 Art. 2
Dz.U.90.28.160 Art. 3
2011-01-01 Dz.U.10.224.1459 Art. 2
tekst jednolity Dz.U.15..90
ustawa
z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy
(Dz.U. z dnia 19 stycznia 1951 r.)
Art. 1.

Dniami wolnymi od pracy są:

1)

dni niżej wymienione:

a)

1 stycznia - Nowy Rok,

b)

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

c)

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d)

drugi dzień Wielkiej Nocy,

e)

1 maja - Święto Państwowe,

f)

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g)

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h)

dzień Bożego Ciała,

i)

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j)

1 listopada - Wszystkich Świętych,

k)

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

l)

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m)

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,

2)

niedziele.

Art. 2.

Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel