MSR 24 „Ujawnianie informacji o podmiotach powiązanych”

Dodano: 7 kwietnia 2021

MSR 24

UoR

Wprowadza precyzyjną definicję strony powiązanej. Szczegółowo precyzuje zakres transakcji, jakie należy ujawniać w odniesieniu do podmiotów powiązanych

Ogranicza definicję strony powiązanej do jednostek powiązanych w rozumieniu podmiotów prawnych. Nakazuje ujawnienie trasakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24 w informacji dodatkowej, jeśli te transakcje były przeprowadzane na warunkach innych niż rynkowe

Standard wymaga ujawnienia w informacji dodatkowej:

a) powiązań, w których występuje sprawowanie kontroli, nawet jeżeli nie wystąpiły żadne transakcje;

b) transakcji ze stronami powiązanymi;

c) wynagrodzeń kluczowego personelu kierowniczego (z analizą rodzajową)

Brak regulacji

Umożliwia częściowe zwolnienie z ujawnień dla podmiotów powiązanych z instytucjami rządowymi. Wymóg ujawnienia informacji, które są kosztowne w zebraniu danych oraz mniej wartościowe dla użytkowników sprawozdań finansowych, został wyeliminowany

Brak regulacji

Słowa kluczowe:
MSR

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel