Kiedy przysługuje obniżenie wpłaty podstawowej do PPK?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 7 kwietnia 2021

Pytanie: Uczestnik PPK chce obniżyć wpłatę podstawową do PPK do 1% miesięczne, wynagrodzenie miesięczne to 1.000 zł brutto. Jednak jest to niepełny etat, który jest liczony z podstawy 4.000 zł. W innej jednostce pracownik ma umowę na pełny etat, jego wynagrodzenie brutto wynosi 5.000 zł i ma tam liczoną składkę w 2%. Czy ten pracownik może obniżyć składkę do PPK do 1% z tego niepełnego etatu ?

Odpowiedź: Nie, pracownik nie powinien obniżać składki do PPK do 1%.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Jednak może ona wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 3.360 zł.

Zatem pracownik może obniżyć swoją wpłatę (poprzez złożenie deklaracji), ale pod pewnymi warunkami. Może to zrobić tylko wówczas, gdy jego łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza podanej wyżej kwoty. W takiej sytuacji wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5% wynagrodzenia, tzn. może być niższa niż 2%, ale nie niższa niż 0,5% wynagrodzenia.

Kluczowe jest tu więc określenie „wynagrodzenie z różnych źródeł”. Oznacza to, że liczy się tu suma wszystkich wynagrodzeń będących podstawami składek emerytalno-rentowych osiąganych w danym miesiącu, a więc ze wszystkich zawartych – w tym przypadku – umów o pracę.

Pracownik osiąga tak rozumiane wynagrodzenie w wyższej wysokości niż wynosi próg odpowiadający 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Dlatego nie ma prawa do obniżenia wpłaty podstawowej.

Autor:

IZABELA NOWACKA

specjalista ds. wynagrodzeń

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Słowa kluczowe:
PPK

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel