Co zrobić, gdy weryfikacja środków trwałych w budowie wykazała błędy?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 7 kwietnia 2021

Pytanie: W wyniku weryfikacji środków trwałych w budowie komisja inwentaryzacyjna stwierdziła nieprawidłowości przy realizacji dwóch inwestycji. Pierwsza inwestycja rozpoczęta w 2010 roku dotyczyła budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2010 i 2013 roku jednostka poniosła nakłady na budowę powyższego środka trwałego. Od roku 2014 do końca 2020 roku w księgach rachunkowych nie ujęto żadnych kosztów związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Po rozmowie z kierownikiem wydziału okazało się, że nie ma geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci. Druga inwestycja dotyczyła budowy wiaty. Od 2012 roku jednostka nie poniosła żadnych nakładów na budowę środka trwałego. Budynek w rzeczywistości został postawiony, ale jeszcze nieodebrany. Czy komisja inwentaryzacyjna powinna skierować pismo do kierownika odpowiedzialnego za realizację inwestycji o złożenie wyjaśnień na piśmie? Co w sytuacji gdy przy budowie sieci nie ujęto na koncie „Środki trwałe w budowie” wszystkich faktur dotyczących inwestycji, a wydział księgowy nie ma możliwości ich odszukania?

Odpowiedź: Jeśli na koncie środki trwałe w budowie są nakłady, które od kilku lat nie są realizowane, to trzeba przeanalizować, czy są to nadal składniki, które spełniają kryteria aktywów, tj. czy jednostka oczekuje, iż te składniki przyniosą jej korzyści ekonomiczne.

Komisja inwentaryzacyjna powinna uzyskać wyjaśnienia dotyczące stanu tych prac – w tej sytuacji najlepiej na piśmie. Na tej podstawie dopiero komisja może formułować wnioski i występować do kierownika jednostki o podjęcie decyzji co do dalszego toku postępowania z wskazanymi inwestycjami i rozliczeniem osób odpowiedzialnych.

W przypadku pierwszej inwestycji mamy do czynienia z zaniedbaniami proceduralnymi, które uniemożliwiły jednostce korzystanie z poniesionych przez nią nakładów (brak dokumentacji i inwentaryzacji geodezyjnej).

W przypadku drugim komisja inwentaryzacyjna powinna zawnioskować o przeprowadzenie procedur związanych z odbiorem.

Jeśli nie zostały przekazane dokumenty do księgowości dotyczące nakładów na środki trwałe i zaginęły, to należy je odtworzyć. Wartość początkową środka trwałego, szczególnie z punktu widzenia podatkowego jest to ważne, tworzą poniesione i udokumentowane nakłady na jego nabycie lub wytworzenie.

 Brak faktur uniemożliwia prawidłowe ustalenie podstawy amortyzacji i oczywiście wartości początkowej środka trwałego. Jeśli dokumenty zaginęły, to możliwe jest uzyskanie duplikatów. Nawet jeśli minął już 5-letni okres, jest to możliwe. Wymaga oczywiście dobrej woli dostawcy, ale dosyć często zdarza się, że nie ma z tym żadnych komplikacji.

 

Autor:

wieloletni praktyk, szkoleniowiec

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości
Słowa kluczowe:
środki trwałe

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel