Co z odliczaniem VAT przy wykupie samochodów osobowych z leasingu?

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 7 kwietnia 2021

Pytanie: Firma posiada samochody osobowe w leasingu operacyjnym. Od rat leasingowych odliczaliśmy 50% VAT. Po zakończeniu umowy samochody są wykupowane, a następnie odsprzedawane. Samochodów nie przyjmujemy na środki trwałe, traktujemy je jako towar handlowy. Zdarza się, że pomiędzy wykupem i sprzedażą upływa parę dni. Na przykład wykup w lutym 2021 roku, sprzedaż w marcu 2021 roku. Czy w tej sytuacji mamy prawo do odliczenia 100% VAT od faktury zakupu?

 

Odpowiedź: W mojej ocenie we wskazanych okolicznościach można uznać, że przedmiotem działalności firmy jest odsprzedaż (wykupywanych z leasingu) samochodów osobowych. Uważam w związku z tym, że o ile przedmiotowe samochody są po wykupie z leasingu przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, firmie przysługuje prawo do odliczenia całości VAT z faktur wykupu z leasingu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu tych samochodów oraz zgłaszania ich informacją VAT-26 (a jedynie pod warunkiem wykluczenia ich użytku do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą). Z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych (w tym od zakupów paliwa, części oraz materiałów eksploatacyjnych) pojazdy te dzielą się na:

1) pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy,

2) pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT); pojazdy należące do tej grupy należy, co do zasady, zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego, składając informację VAT-26 (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Nie zawsze jednak w przypadku pozostałych pojazdów samochodowych warunkiem dokonywania pełnych odliczeń jest prowadzenie ewidencji przebiegu oraz składanie informacji VAT-26.

Jak bowiem stanowi art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

1) odsprzedaży,

2) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

3) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Autor:

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
odliczenie VAT

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel