W jaki sposób prawidłowo przeliczać kwoty wyrażone w walucie obcej dla potrzeb VAT i PIT

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 6 kwietnia 2021
Waluta obca na fakturze
Pytanie: Spółka jawna zakupiła na rok subskrypcję u polskiego kontrahenta o wartości 9.800 zł. Subskrypcja dotyczy oprogramowania maszyny CNC, na której to wykonywana jest produkcja. Płatność za subskrypcję była uregulowana na podstawie faktury proforma w euro. Otrzymano fakturę końcową w euro z 4 lutego 2021 r., w związku z tym koszt i VAT został przez nas rozliczony na podstawie tabeli nr 022/A/NBP/2021 z 3 lutego 2021 r. z kursem 4,4906. Na fakturze widnieje jednak adnotacja, że kurs dla VAT i PIT jest 4,5137 i po takim kursie na fakturze przeliczony jest podatek. Po jakim kursie i w jaki sposób zaksięgować prawidłowo tę fakturę zakupu do VAT i PIT?
Odpowiedź:

W ustawie o VAT, art. 31a zostały opisane zasady przeliczania wartości wykazywanych na fakturach. Zgodnie z tymi przepisami przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walucie obcej dokonuje się według:

kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub

w przypadku, gdy przedsiębiorca wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Jeśli kurs 4,5137 zł za euro to kurs faktyczny, po jakim została dokonana zapłata, to faktura dla potrzeb VAT powinna być ujęta o kursie faktycznej zapłaty. W przypadku podatku dochodowego, jeśli wspomniany kurs jest kursem zapłaty, to fakturę należy ująć jako koszt po kursie z 3 lutego, a potem wyliczyć różnice kursowe do kursu 4,5137 zł/ euro. Co prawda jest to podwójna praca, ale takie postępowanie jest zgodne z zasadami przeliczania kosztów po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu i ustalania różnic kursowych.

Autor:

dr Katarzyna Trzpioła, ekspert z zakresu podatków i rachunkowości, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości
Słowa kluczowe:
waluta obca
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel