Jaki VAT z tytułu świadczenia usług pozyskiwania funduszy unijnych oraz pomocy w tym zakresie

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 6 kwietnia 2021
pozyskiwanie funduszy unijnych
Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT i specjalizuję się w, między innymi, pozyskiwaniu funduszy unijnych dla firm. W zakres tych czynności wchodzi doradztwo gospodarcze, pisanie wniosków i biznesplanów oraz opracowanie potrzebnych dokumentów do podpisania umowy i rozliczenia dotacji. Pomagałam także klientom pozyskać pożyczki z PFR i UP. Czy usługi te mogą być zwolnione z opodatkowania VAT? Jak można je ująć, aby były zwolnione? Czy mogę wystawić fakturę VAT ze stawką ZW (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 lub 40 ustawy o VAT) pod nazwą pośrednictwo finansowe?
Odpowiedź:

Zwolnienia od VAT określają przepisy art. 43 ust. 1 ustawy o VAT oraz rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Żadne ze zwolnień określonych tymi przepisami nie obejmuje jednak usług pozyskiwania funduszy unijnych oraz pomocy w tym zakresie.

W szczególności świadczenie tych usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie:

1) art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT obejmującego świadczenie usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, lub

2) art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT obejmującego świadczenie usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Dla świadczenia usług pozyskiwania funduszy unijnych oraz pomocy w tym zakresie nie zostało również przewidziane stosowanie obniżonej stawki podatku VAT. W konsekwencji świadczenie tych usług jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23% (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Autor:

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
fundusze unijne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel