Jaka stawka VAT na sprzedaż stolarki budowlanej wraz z montażem

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 6 kwietnia 2021
Montaż stolarki budowlanej
Pytanie: Jaka jest stawka VAT dla sprzedaży produktów stolarki budowlanej oraz dla usługi ich montażu? Chodzi o firmę, która zajmuje się sprzedażą stolarki budowlanej oraz świadczy usługi montażu. Jaką stawkę zastosować, jeśli z klientem umawiamy się na zakup np. 10 okien wraz z usługą montażu? Czy mamy jakby dwa rodzaje usług: dostawę określonych produktów oraz usługa montażu. Czy na fakturze wykazuję dostawę (sprzedaż) produktów ze stawą 23%, a montaż ze stawką 8%? Czy traktuję to jako jedną usługę i stosuję stawkę 8%?
Odpowiedź:

Zależnie od woli stron oraz postanowień umownych czynności obejmujące dostarczenie towarów oraz ich montaż mogą mieć charakter dostawy towarów wraz z ich montażem (opodatkowanej zawsze stawką VAT w wysokości 23%) lub świadczenia usług z wykorzystaniem materiałów własnych.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 sierpnia 2015 r. (nr. IPTPP1/4512-400/15-4/IG), „(…) Zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody umów, to strony decydują o treści zawieranych przez siebie umów. To strony decydują, co jest przedmiotem konkretnej czynności cywilnoprawnej, a co za tym idzie, to one określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli np. przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana czy budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, nie może jednak uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane jako całość, w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, to należna stawka będzie wynosić 8%”.

A zatem w przedstawionej sytuacji najlepiej zawierać umowy, których przedmiotem jest usługa budowlana lub remontowa polegająca na montażu stolarki budowlanej (np. okien) wraz z dostarczeniem montowanych elementów. W przypadkach takich dochodzi bowiem do świadczenia kompleksowych usług, które – jeżeli świadczone są w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – są najczęściej w całości opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% (na podstawie art. 41 ust. 12 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 maja 2015 r. nr IPTPP1/4512-128/15-4/IG, w której czytamy, że „(…) W przypadku kompleksowej usługi polegającej na montażu (…) stolarki okiennej z jednoczesną ich dostawą, świadczonej w ramach robót budowlano-montażowych obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy, zastosowanie znajdzie stawka VAT w wysokości 8%”.

A zatem w przedstawionej sytuacji nie ma potrzeby stosowania przez podatnika dwóch stawek podatku VAT (chyba że okna są montowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2, lub w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2). Zawieranie przez podatnika umów, których przedmiotem jest usługa budowlana lub remontowa polegająca na montażu stolarki okiennej wraz z dostarczeniem montowanych elementów, pozwala bowiem na stosowanie jednej tylko stawki VAT dla całości sprzedaży, o której mow a.

Autor:

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
stolarka
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel