Czy usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej robót inżynieryjnych należy oznaczać GTU_12

Tomasz Burchard

Autor: Katarzyna Sawicka

Dodano: 6 kwietnia 2021
inspektor nadzoru
Pytanie: Spółka wystawia fakturę sprzedaży z tytułem „pełnienie roli inspektora nadzoru w branży sanitarnej robót inżynieryjnych przy realizacji inwestycji – Budowa ... „. Czy tego rodzaju tytuł faktury podlega GTU_12? Podobnie brzmi kolejna faktura „pełnienie roli inspektora nadzoru budowlanego”. Czy tego rodzaju tytuł podlega GTU_12? Według mnie ani pierwszy, ani drugi tytuł nie podlega pod GTU_12. Nie robię oznaczenia GTU na tych fakturach. Spotykam się również z podzielonymi zdaniami. Rola inspektora sprowadza się do kontroli prac, wskazywania niedociągnięć, co tak naprawdę może stanowić doradzanie techniczne, ale na przykład usługi budowlane nie są na GTU. Poszłam tym torem. A jak jest naprawdę?
Odpowiedź:

Nie ma konieczności wykazywania kodów GTU na fakturach, ważne jest, aby właściwy kod znalazł się w ewidencji JPK. Jeżeli chodzi o usługi nadzoru budowlanego to wszystko zależy od klasyfikacji PKWiU. Generalnie dla tego typu usług nie powinno być, moim zdaniem, oznaczenia GTU.

Sposób oznaczenia transakcji w JPK regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami ewidencja zawiera oznaczenie GTU_12 dotyczące świadczenia usług niematerialnych – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Usługi budowlane faktycznie nie mają osobnego kodu GTU, jednakże należy pamiętać, że mogą być one oznaczone kodem MPP w przypadku, gdy stosowany jest obligatoryjnie mechanizm podzielonej płatności.

Tak jak Pani wskazuje, usługi tego typu mogą być różnie klasyfikowane. Usługi nadzoru mogą mieć przykładowo kod PKWiU 71.12.20 „Usługi kierowania przedsięwzięciami związanymi z obiektami budowlanymi i inżynierii lądowej i wodnej” i wówczas nie powinny podlegać dodatkowemu oznaczeniu GTU. Usługi wskazane przez Panią mogą też być kompleksowymi usługami doradczymi czy usługami zarządzania, które to już oznaczeniu GTU mogą podlegać. W przypadku usługi kompleksowej nie mają znaczenia jej poszczególne, elementarne czynności – to usługa główna wyznacza reguły opodatkowania a tym samym również to, czy powinniśmy oznaczyć transakcję właściwym kodem w JPK. Wszystko zależy od realnego zakresu usług i jej klasyfikacji.

W pytaniu wskazuje Pani, że traktuje takie usługi „bardziej” jako budowlane niż doradcze. Należy jednak pamiętać, że jeśli sklasyfikujemy usługę jako budowlaną wówczas co prawda nie mamy konieczności oznaczania jej kodem GTU, jednakże może być konieczne oznaczenie MPP (w przypadku, gdy spełnione są warunki do obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności – m.in., gdy usługa tego typu jest wymieniona w załączniku nr 15 do ustawy VAT).

Moim zdaniem usługi nadzoru budowlanego, jeżeli okoliczności faktyczne wskazują na wykonywanie tego typu usług, powinniśmy uznać za odrębne usługi i tym samym nie oznaczać ich kodem GTU 12. Właściwym kodem byłby kod PKWiU 71.12.20, który to nie został wskazany przez ustawodawcę w załączniku 15 do ustawy VAT (roboty ogólnobudowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT sklasyfikowane są pod numerami PKWiU 42-43), co oznacza, że również kod MPP nie jest właściwy.

Jednocześnie należy wskazać, że kody GTU czy MPP nie muszą być wykazywane na fakturach – konieczne jest ich prawidłowe ujmowanie w ewidencji JPK. Nic nie stoi na przeszkodzie jednak, aby taki kod zamieszczać (przykładowo celem ułatwienia pracy księgowości w klasyfikowaniu usług).

Autor:

Katarzyna Sawicka, doradca podatkowy

Tomasz Burchard

Autor: Katarzyna Sawicka

doradca podatkowy 12681, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wieloletni praktyk, szkoleniowiec i wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział w Szczecinie, specjalista w zakresie VAT, certyfikowany ekspert w zakresie cen transferowych
Słowa kluczowe:
nadzór
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel