RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal niedziela, 29 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » VAT » Odliczanie częściowe i korekta podatku
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
7.05.2012

Likwidacja działalności gospodarczej a podatek odliczony przy dokonywaniu inwestycji w obcym środku trwałym o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł

Pytanie:  W wynajętym w marcu 2011 r. lokalu dokonałam przeróbek stanowiących inwestycję w obcym środku trwałym. W marcu 2012 r. chcę zlikwidować działalność gospodarczą, gdyż jest ona nieopłacalna. Czy muszę zwrócić odliczony w związku z inwestycją podatek VAT, jeżeli wartość inwestycji wyniosła 10.000 zł?
Odpowiedź: 

Uważam, że korekta podatku odliczonego przy dokonywaniu zakupów dotyczących przedmiotowej inwestycji nie jest konieczna.

W określonych przepisami przypadkach podatnicy obowiązani są korygować odliczony podatek naliczony. Dotyczy to, między innymi, sytuacji, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi (zob. art. 91 ust. 7 w związku z art. 91 ust. 1-6 ustawy o VAT).

Korekta powyższa jest dokonywana na zasadach określonych przepisami art. 91 ust. 7a-7d ustawy o VAT. Przepisy te dzielą towary i usługi nabywane przez podatników na cztery grupy:

  1. towary i usługi podlegające korekcie rozłożonej w czasie (na 5 lub 10 lat),
  2. towary i usługi inne niż podlegające korekcie rozłożonej w czasie, wykorzystywane przez podatnika do działalności gospodarczej, których zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z ich przeznaczenia wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje,
  3. pozostałe towary i usługi inne niż podlegające korekcie rozłożonej w czasie, wykorzystywane przez podatnika do działalności gospodarczej,
  4. inne niż wymienione powyżej towary i usługi, w szczególności towary handlowe lub surowce i materiały.
Towary i usługi składające się na inwestycje w obcych środkach trwałych należeć mogą do pierwszej z wymienionych grup (a więc do towarów i usług podlegających korekcie rozłożonej w czasie), jeżeli wartość początkowa inwestycji w obcym środku trwałym przekracza 15.000 zł (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 maja 2011 r. - ILPP2/443-1633/09/11-S/MR). Warunek ten nie jest jednak w przedstawionej sytuacji spełniony, gdyż wartość początkowa inwestycji w obcym środku trwałym wyniosła 10.000 zł.

Towarów i usług składających się na przedmiotową inwestycję w obcym środku trwałym nie należy również według mnie zaliczyć do żadnej z wymienionych grup, gdyż w związku z rozwiązaniem umowy najmu inwestycja ta nie będzie już wykorzystywana do żadnych czynności (ani do czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, ani do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje).

Pozostaje w tej sytuacji uznać te towary i usługi za należące do trzeciej z wymienionych grup. Towary i usługi należące do tej grupy podlegają korekcie tylko po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały nabyte (na podstawie art. 91 ust. 7b w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT). W przedstawionej sytuacji oznacza to brak obowiązku korekty podatku odliczonego przy dokonywaniu zakupów towarów i usług składających się na przedmiotową inwestycję w obcym środku trwałym, gdyż do końca 2011 r. inwestycja ta była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla bezpieczeństwa warto jednak w przedstawionej sytuacji rozważyć - o ile to możliwe - przesunięcie rozwiązania umowy najmu i likwidacji działalności gospodarczej na kwiecień 2012 r. Wyłączyłoby to obowiązek korekty również, gdyby towary i usługi składające się na przedmiotową inwestycję w obcym środku trwałym zaliczyć do drugiej z wymienionych na wstępie grup (jak wynika z art. 91 ust. 7c ustawy o VAT, korekty w przypadku takich towarów i usług nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy).

Tekst opublikowany: 

23 marca 2012 r.

Porady o zbliżonej tematyce


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.