RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal niedziela, 29 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Dodatek stażowy w podstawie trzynastki

  Pytanie: W naszym gospodarstwie pomocniczym dodatek stażowy (dodatek za wysługę lat) wypłaca się w całości za czas choroby oraz za czas świadczenia rehabilitacyjnego. Chciałabym się dowiedzieć czy dodatek stażowy wypłacany pracownikom za czas choroby lub świadczenia rehabilitacyjnego należy uwzględniać w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

  Data publikacji: 2009-11-13
 2. Dodatek stażowy przy dwóch umowach

  Pytanie: W dniu 1 stycznia 2004 r. pracownik z 20 letnim stażem podjął zatrudnienie w szkole w dziale księgowości (organem prowadzącym szkoły jest gmina, pracownik samorządowy). Naliczano mu 20 % dodatku za wysługę lat. Od 1 listopada 2005 r. podjął w tej samej szkole dodatkowe zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu, również w dziale księgowości. W jakiej wysokości powinien być wypłacany dodatek stażowy?

  Data publikacji: 2009-11-26
 3. Dodatek stażowy dla nauczyciela emeryta

  Pytanie: Czy zatrudnionemu w szkole na 10/26 etatu nauczycielowi emerytowi należy płacić dodatek stażowy? Czy ma to znaczenie, że emeryt nabył prawa emerytalne w danej szkole?

  Data publikacji: 2010-09-15
 4. Stowarzyszenie a dodatek stażowy

  Pytanie: Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: czy w stowarzyszeniu należy wprowadzić obowiązek naliczania dodatku stażowego? Jak należy rozumieć art. 20 punkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego? Chodzi o to, że dla mnie jasne jest, że członkowie zarządu i komisji rewizyjnej nie są podlegli służbowo w ramach działalności stowarzyszenia (jesteśmy organizacją pożytku publicznego). Czy prawidłowym jest fakt podległości służbowej tych osób poza naszą organizacją tj. w innym zakładzie pracy?

  Data publikacji: 2010-12-22
 5. Dodatek stażowy a staż absolwencki

  Pytanie: Czy staż absolwencki potwierdzony zaświadczeniem z powiatowego urzędu pracy wliczany jest do stażu przepracowanych lat pracy pracownika? Pracownik ten jest zatrudniony w zakładzie budżetowym na umowę o pracę i wyższy staż pracy uprawniałby go do pobierania dodatku za wieloletnią pracę zgodnie z art. 38.ust.1 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz. 1458)?

  Data publikacji: 2010-01-29
 6. Dodatek stażowy w podstawie trzynastki

  Pytanie: W naszej jednostce budżetowej dodatek stażowy podczas choroby jest wypłacany w całości, ale z podziałem na część przypadającą za okres choroby i okres wykonywania pracy. Czy do podstawy trzynastki należy wliczyć cały dodatek stażowy, czy tylko tę część, która dotyczy okresu faktycznego wykonywania pracy?

  Data publikacji: 2011-01-18
 7. Czy pracownikowi otrzymującemu świadczenie rehabilitacyjne należy wypłacać dodatek stażowy?

  Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas nieokreślony, któremu od 1 września 2008 r. do 25 października 2008 r. przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, należy odliczyć koszty uzyskania przychodu w październiku? Czy wypłacając świadczenie rehabilitacyjne, należy wypłacać dodatek stażowy?

  Data publikacji: 2008-12-01
 8. Dodatek stażowy a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

  Pytanie: Czy pracownicy, która z dniem 1 września 2008 r. rozpoczęła urlop macierzyński i otrzymuje zasiłek macierzyński, należy odliczyć koszty uzyskania przychodów? Osoba ta otrzymuje także dodatek stażowy, który był wypłacany za czas zasiłku chorobowego i czy w związku z otrzymywaniem zasiłku macierzyńskiego dodatek ten powinien być wliczony w podstawę tego zasiłku?

  Data publikacji: 2008-11-18
 9. Czy dodatek stażowy wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego?

  Pytanie: Jak wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, w przypadku gdy w regulaminie wynagradzania pracowników jest zapis, że w czasie nieobecności usprawiedliwionej dodatek za staż pracy jest wypłacany w pełnej wysokości. Do podstawy zasiłku chorobowego dodatku tego się nie wlicza. Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

  Data publikacji: 2008-03-06
 10. Czy do podstawy trzynastki wlicza się dodatek stażowy?

  Pytanie:  W regulaminie wynagradzania pracowników poradni jest zapis, że dodatek stażowy należy się pracownikowi również za czas choroby. Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki wlicza się tę część dodatku stażowego, która należy się pracownikowi za czas choroby? W tej sprawie czytałam różne interpretacje.

  Data publikacji: 2011-03-02
 11. Opodatkowanie stypendium stażowego z programu Kapitał Ludzki (ILPB2/415-730/11-2/AJ)

  Data publikacji: 2011-12-02
 12. Stawka godzinowa najniższego wynagrodzenia a dodatek stażowy i za godziny nocne

  Pytanie: Jak wyliczyć stawkę godzinową najniższego wynagrodzenia do wyliczenia dodatku za godziny nocne i dodatku stażowego? Czy kwotę 1.276 zł dzieli się przez godziny przepracowane w miesiącu, czy przeciętną 178 godz.?

  Data publikacji: 2009-10-29
 13. Czy pracownicy należy się wyrównanie dodatku stażowego w przypadku dostarczenia świadectwa pracy?

  Pytanie: Dnia 1 marca 2008 r. zatrudniliśmy pracownicę, która nie dostarczyła nam świadectwa pracy z ostatniego zatrudnienia. W zaistniałej sytuacji nie posiada dodatku za wysługę lat. Poprzedni pracodawca dofinansował pracownicy podnoszenie kwalifikacji w formie szkolnej i aby odzyskać dofinansowanie, wysłał ją na 2-miesięczny urlop bezpłatny. W związku z tym świadectwo pracy pracownica ta otrzyma dopiero z dniem 31 maja 2008 r. Czy w momencie dostarczenia świadectwa pracy należy się pracownicy wyrównanie dodatku stażowego (17 lat pracy – 17%) od marca br.? Czy mamy go wypłacać na bieżąco od maja br.?

  Data publikacji: 2008-06-06
 14. Czy zwiększa się dodatek stażowy pracownikowi przebywającemu na zasiłku chorobowym?

  Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę będącemu na zasiłku chorobowym przez cały miesiąc zwiększa się dodatek stażowy za wysługę lat? Czy też nalicza się dopiero, kiedy wróci ze zwolnienia?

  Data publikacji: 2011-10-14
 15. Czy od dodatku wiejskiego, mieszkaniowego i stażowego wypłacanego za czas pobierania zasiłku macierzyńskiego opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

  Pyt1anie: Nauczycielka zatrudniona w naszej szkole przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy za ten okres dodatek wiejski (terenowy) oraz dodatek mieszkaniowy oraz dodatek za wysługę lat podlegają oskładkowaniu? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

  Data publikacji: 2008-03-04

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.