RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal piątek, 27 marca 2015 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
13.04.2012

Sprawdź, dla kogo ZUS ustali składkę wypadkową?

ZUS już rozpoczął wysyłanie zawiadomień o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Przeczytaj tekst i dowiedz się:

  • do kiedy ZUS ma przekazać płatnikom składek zawiadomienie o obowiązującej ich od 1 kwietnia 2012 r. stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
  • kto skorzysta z tego przywileju?
wykres słupkowy z monet - wzrost

Przeczytaj tekst i dowiedz się dla kogo wzrosła stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, ile wyniesie oraz dla kogo ZUS ustali stopę procentową składki wypadkowej.

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2012 r. wzrosła stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

Dla 14 grup działalności stopa procentowa wzrosła. Wzrost ten jest związany z określonymi na nowo kategoriami ryzyka wypadkowego. Z kolei dla 28 grup kategoria ryzyka i stopa procentowa składki wypadkowej zmalała. Dla kogo zmieniła się składka wypadkowa i kiedy ją zastosować pisaliśmy tutaj.

ZUS ma przekazać płatnikom składek (chodzi o takich płatników składek, którzy złożyli informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe) do 20 kwietnia 2012 r. zawiadomienie o obowiązującej ich od 1 kwietnia 2012 r. stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Dla kogo ZUS ustali składkę wypadkową?

Płatnikom składek, którzy:

  • zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym średnio co najmniej 10 osób,
  • podlegają wpisowi do rejestru REGON oraz
  • mają obowiązek złożenia druku ZUS IWA za kolejne 3 lata poprzedzające dany rok składkowy (za lata 2009-2011)
ZUS ustali stopę procentową składki wypadkowej. Właśnie tej grupie płatników ZUS przekaże - Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok składkowy.
ZUS musi powiadomić o tym ww. płatników składek do 20 kwietnia 2012 r. (art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej).

W ten sposób płatnicy składek po otrzymaniu tych zawiadomień będą mogli naliczyć składki wypadkowe według nowej stopy procentowej od wypłat dokonanych w pierwszym miesiącu nowego roku składkowego, a więc w kwietniu danego roku. 

Jak ZUS ustala stopę procentową składki wypadkowej?

ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik i wskaźnika korygującego ustalonego dla tegoż płatnika.

W trakcie ustalania stopy procentowej składki wypadkowej dla danego płatnika składek ZUS opiera się na danych statystycznych uzyskanych z GUS oraz informacjach zawartych w deklaracjach ZUS IWA z okresu trzech ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających dany rok składkowy.
A co, jeżeli płatnik składek nie otrzyma zawiadomienia w terminie?

Jeżeli tak się zdarzy, że płatnik składek do 30 kwietnia 2012 r. nie otrzyma z ZUS informacji o dotyczącej go w nowym roku składkowym stopie składek wypadkowych musi się zwrócić do ZUS.

Płatnik składek zgłasza się do swojego ZUS (jednostka organizacyjna ZUS właściwa ze względu na swoją siedzibę) w celu podania wysokości obowiązującej go stopy składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Czym jest druk ZUS IWA i kto miał obowiązek złożyć ZUS IWA?

ZUS IWA zawiera dane potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres rozliczeniowy.

O tym, kto ma obowiązek przekazać w terminie ZUS IWA pisaliśmy tutaj.

Tekst opublikowany: 

13 kwietnia 2012 r.

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.