RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal piątek, 27 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Rachunkowość » Sprawozdawczość (sprawozdania, terminy, obowiązek wyceny)
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
25.04.2012

Obowiązek dokonania wyceny środków na rachunku walutowym

Pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, na pełnych księgach handlowych, ustalająca różnice kursowe na podstawie art. 24c updof, ma obowiązek na koniec roku dokonać wyceny środków na rachunku walutowym?
Odpowiedź: Bez względu na przyjęte zasady przy ustalaniu różnic kursowych jednostki obowiązane są do dokonywania wyceny operacji wyrażonych w obcych walutach według kursu średniego NBP z dnia bilansowego. Taka wycena ma na celu zapewnienie porównywalności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym.
Obowiązek dokonania wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej wynika bezpośrednio z przepisu art. 30 ust. 1 uor, zgodnie z którym nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walucie obcej składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.
Podstawa prawna: - art. 30 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Porady o zbliżonej tematyce


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.