RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 26 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » PIT » Opodatkowanie innych dochodów (przychodów)
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
20.11.2012

Wynagrodzenie prezesa należy opodatkować i odprowadzić składki ZUS

Pytanie:  W akcie notarialnym umowy spółki zostało zamieszczone postanowienie o powołaniu konkretnej osoby na funkcję prezesa jej zarządu, jednak bez kwestii związanej ze składnikami oraz wysokością wynagrodzenia. Jeżeli więc prezes zarządu spółki będzie pełnił swoje obowiązki wyłącznie na podstawie powołania, to wówczas nie powstanie obowiązek opłacania składek ZUS. W związku z tym podatnik ma wątpliwości:
  • W jaki sposób w powyższych okolicznościach powinna być sporządzona uchwała wspólników spółki ustalająca wysokość wynagrodzenia dla prezesa zarządu ?
  • Czy można ustalić takie wynagrodzenie w formie ryczałtu z tytułu diet za prowadzenia bieżących spraw spółki oraz za udziału w posiedzeniach - np. w wysokości 1.000 zł i jakie to będzie rodziło obowiązki ?
  • Czy spółka jako płatnik zobowiązana będzie do comiesięcznego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia dla prezesa i od jakiej kwoty ?
  • Jaki formularz PIT-u spółka powinna wystawić spółka na koniec roku podatkowego ?
  • Jaki formularz zeznania podatkowego powinien złożyć prezes po zakończeniu roku podatkowego? 
Odpowiedź: 

Uchwała musi zawierać jedynie składniki wynagrodzenia oraz wysokość honorarium dla prezesa zarządu. Wynagrodzenie prezesa spółka powinna opodatkować i odprowadzić należne składki na ubezpieczenie społeczne. Po zakończeniu roku podatkowego spółka będzie musiała sporządzić deklarację PIT-4R oraz formularza informacji o dochodach i zaliczkach PIT-11. Natomiast prezes będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy.

Uchwała ustalająca wynagrodzenie dla prezesa

Zarówno sama umowa spółki z o.o., jak i uchwały podejmowane przez jej wspólników, dla których w przepisach tych nie został ustanowiony jakiś powszechnie obowiązujący wzór, należą do aktów wewnętrznych (korporacyjnych), które kształtują stan stosunków wewnątrz samej spółki. Należy je zaliczyć do aktów prywatnych, a te nie mają znaczenia dla stosunków o charakterze publicznoprawnym, ponieważ te powstają z mocy przepisu prawa publicznego. Wyjątek od tej zasady mogą stanowić jedynie przypadki, w których przepis prawa publicznego będzie odsyłał do aktów normatywnych (ustawy i rozporządzenia) związanych z obrotem prywatnoprawnym lub do utworzonych na ich podstawie aktów prywatnych.

Uchwała wspólników, która ma być podjęta na okoliczność ustalenia wynagrodzenia oraz jego składników dla prezesa zarządu spółki, nie będzie miała prawnego znaczenia dla powstania (lub nie) stosunków publicznoprawnych. Z tego względu wystarczy, jeżeli w uchwale dostatecznie wyraźnie zostały określone składniki wynagrodzenia oraz wysokość honorarium dla prezesa zarządu.

Ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe

Akty prawa publicznego, a do nich należą: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa o PIT, są autonomiczne w zakresie kształtowania stosunków o charakterze publicznoprawnym oraz w zakresie momentu ich powstawania i wynikających z tego obowiązków. Dlatego też decydujące znaczenie będzie miało to, z jakimi zdarzeniami będziemy mieli do czynienia przy faktycznym wykonywaniu obowiązków prezesa zarządu spółki. W opisanych okolicznościach nie ma możliwości, aby od wypacanego wynagrodzenia (choćby w uwale była mowa o dietach) nie powstał obowiązek opłacania składek ubezpieczenia społecznego. Ubezpieczenie to jest bowiem obowiązkowe dla osób będących pracownikami, a także dla osób, których status prawny został zrównany ze statusem pracowniczym, a do tych zalicza się m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.

Obowiązek objęcia ubezpieczeniem społecznym jest uzależniony od wykonywania pracy na rzecz płatnika, rozumianej zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Bez prawnego znaczenia dla tego obowiązku pozostaje więc to, że prezes zarządu spółki został powołany na mocy postanowień samej umowy. Samo powołanie związane jest ze stosunkami wewnętrznymi spółki. Natomiast znaczenie będą miały czynności faktyczne związane z pełnieniem funkcji prezesa, w szczególności związane z prowadzenie bieżących spraw spółki. Mają one charakter pracy wykonywanej na rzecz spółki będącej pracodawcą-płatnikiem na podstawie stosunku pracy (dla jego powstania bez prawnego znaczenia pozostaje brak pisemnej umowy o pracę oraz sposób jego zdefiniowania jako diety), bądź też będą one podobne do pracy wykonywanej na podstawie umów uregulowanych w odpowiednich Kodeksu cywilnego (zlecenie). W każdym z tych przypadków ma to przesądzające znaczenie dla powstania obowiązku opłacania składek ubezpieczenia społecznego.

Skutki podatkowe

Spółka, jako podmiot wypłacający wynagrodzenie, jest zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Mogą one być związane z wynagrodzeniem wypłacanym z tytułu stosunku pracy lub z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Z tego względu spółka po zakończeniu roku podatkowego będzie zobowiązana do sporządzenia deklaracji PIT-4R dokumentującej kwoty zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto spółka będzie również zobowiązana do sporządzenia formularza informacji o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11.

Sam prezes będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy. Zeznanie to należało będzie złożyć na formularzu PIT-37, jeżeli jego wszystkie dochody były uzyskiwane od płatników, lub na formularzu PIT-36, gdyby dochody w części pochodziły z innych źródeł - np. działalność gospodarcza.

Porady o zbliżonej tematyce


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.