RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal sobota, 28 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe IV kwartał 2009 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2009
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
21.10.2009

Zmiana czasu letniego na zimowy - co to oznacza dla pracowników nocnych?

Już w najbliższą niedzielę cofamy zegarki o godzinę. Sprawdź, w jaki sposób rozliczać czas pracy dla pracowników zatrudnionych w godzinach nocnych.
1. Zmiana czasu letniego na zimowy
25 października br. w niedziele nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to obowiązek przestawienia zegarków z godziny 3.00 na 2.00.
Pracownik, wykonujący pracę w nocy z 24 na 25 października 2009 r., przepracuje w związku z tym - 9 godzin.

Nasuwa się pytanie, czy związku z tym pracodawca zatrudniający pracowników w porze nocnej będzie musiał wypłacić pracownikom dodatek za godziny nadliczbowe?

2. Wynagrodzenie za dodatkową godzinę pracy w nocy
Pracownicy zatrudnieni w porze nocnej od godz. 22.00 do 6.00 rano będą pracować w godzinach nadliczbowych, bo skoro w nocy z 24 na 25 października br., nastąpi przesunięcie czasu z godz. 3.00 na 2.00 pracownicy zamiast przepracować 8 godzin, będą pracowali 9 godzin.

Dlatego też, godzina pracy od 5.00 do 6.00 rano będzie dla pracownika godziną nadliczbową.
Zawsze, gdy praca wykonywana jest przez pracownika ponad obowiązujące go normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, mamy, bowiem, do czynienia z pracą nadliczbową (art. 151 Kodeksu pracy, dalej kp).
W związku z tym, że dodatkowo przepracowana godzina przypada w porze nocnej, pracodawca powinien zrekompensować ją pracownikowi 100% dodatkiem z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w nocy. Oznacza to, że w sumie pracownik będzie miał prawo do:
1. normalnego wynagrodzenia za 9 godzin pracy,
2. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej za 9 godzin pracy oraz
3.100% dodatku za jedną godzinę nadliczbową.

Przypomnijmy, że zgodnie z art.151 kp, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2. szczególnych potrzeb pracodawcy.
Wyjątek od tej zasady, że praca nadliczbowa nie może być planowana dotyczy właśnie pracy wykonywanej w przed nocnej w dniu zmiany czasu z letniego na zimowy.
W tej sytuacji pracownicy wykonujący prace w porze nocnej pracują o godzinę dłużej.
Dlatego pracodawca ma obowiązek im wypłacić normalne wynagrodzenie za pracę za przepracowane godziny wraz z należnym dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych, chociaż to przedłużenie im czasu pracy o godzinę nie jest zawinione przez pracodawcę.

Inaczej ma to miejsce w przypadku zmiany czasu zimowego na letni, w tej sytuacji mamy do czynienia z przestojem. Jednak i w tej sytuacji pracownikom przysługuje wynagrodzenie przestojowe.

Podstawa prawna: art.151 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.zm.).

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.