RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal niedziela, 29 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe IV kwartał 2012 » Nowości księgowe 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
12.11.2012

W 2013 r. zostanie utrzymana taka sama kwota dofinansowania z PFRON

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zgodnie z nim wysokość wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych będzie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Sprawdź szczegóły.

miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

Zmiana w ustawie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 3 wspomnianego projektu, w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), dalej: ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dodany zostanie art. 68gb.

Na jego podstawie w 2013 r.:

1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługiwać będzie miesięczne dofinansowanie w wysokości:

a) 70% kwot wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego, umiarkowanego oraz do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

b) 90% kwot wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego, umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności będących jednocześnie osobami, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych;

2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej będzie przysługiwać 100% kwot dofinansowania w przypadku obu wspomnianych wyżej grup osób niepełnosprawnych.

Ta sama wysokość dofinansowania - inna podstawa prawna

A zatem w 2013 r. utrzymana zostanie wysokość wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na poziomie obecnie obowiązującym.

Będzie jednak wynikała z innej podstawy prawnej - ze wspomnianego art. 68gb ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy bowiem, że wysokość dofinansowania obowiązująca w 2012 r. wynika z art. 9 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 226, poz. 1475).

Utrzymanie wysokości dofinansowania na dotychczasowym poziomie, zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów, ma się przyczynić do zmniejszenia wydatków PFRON w 2013 r. Co jest niezbędne ze względu na konieczność zahamowania wzrostu długu publicznego w Polsce.

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (nr druku: 809).

Podstawa prawna: 

- ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- art. 9 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 226, poz. 1475).

Tekst opublikowany: 

12 listopada 2012 r.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.