RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal środa, 7 października 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe III kwartał 2011 » Nowości księgowe 2011 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
10.08.2011

Uwaga! Będą zmiany w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.  Sprawdź na czym polegają!

Komitet Standardów Rachunkowości opublikował na stronie Ministerstwa Finansów  projekt znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Sprawdź, na czym polegają propozycje zmian przedstawione w projekcie i w jaki sposób wpłyną one na dotychczas stosowane rozwiązania!
Opublikowany projekt znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, w obszarach dotychczas uregulowanych, nie przewiduje wielu zmian, a te które mogą się pojawić mają głównie kosmetyczny charakter. Propozycja zmian przewiduje również 2 nowe rozdziały poświęcone zasadom ewidencji najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych najemcy lub dzierżawcy oraz wynajmującego lub wydzierżawiającego.
Nowe definicje
Projekt znowelizowanego standardu przewiduje nowe definicje. Wprowadzenie dwóch z nich związane jest dodatkowymi rozdziałami standardu.
  • Umowa najmu - w rozumieniu standardu jest to umowa, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz;
  • Umowa dzierżawy - w rozumieniu standardu jest to umowa, przez którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz;
Zaprezentowane definicje w znacznej mierze odpowiadają definicjom zawartym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93). Różnica jest jedna. Kodeks cywilny, w przypadku najmu jak i dzierżawy, dopuszcza stosowanie zarówno określonego, jak i nieokreślonego czasu umowy. Definicje, które planuje się przyjąć w standardzie stanowią wyłącznie o czasie nieoznaczonym.
Jakie ma to znaczenie w praktyce?
Tak skonstruowane definicje wpłyną jedynie na odmienną klasyfikację z punktu widzenia prawa cywilnego i bilansowego. Przykładowo umowa „najmu” na lokal biurowy zawarta na czas określony z punktu widzenia prawa cywilnego rozpoznana będzie jako typowa umowa najmu, zaś bilansowo klasyfikowana będzie jako umowa leasingu operacyjnego.

Nowy, bardziej precyzyjny, zakres definicyjny nie wpłynie na dotychczas stosowane podejście, bowiem rozwiązania dotyczące najmu i dzierżawy  przewidziane w projekcie znowelizowanego standardu, w większości pozostają spójne z rozwiązaniami stosowanymi do leasingu operacyjnego.

Kolejne definicje, mają charakter uzupełniający. Ministerstwo Finansów zaproponowało przyjęcie definicji finansującego i korzystającego.
  • Finansujący - strona umowy leasingu, a także wydzierżawiający i wynajmujący, jeśli umowy najmu i dzierżawy są umowami leasingu w rozumieniu standardu;
  • Korzystający - strona umowy leasingu, a także najemca i dzierżawca, jeśli umowy najmu i dzierżawy są umowami leasingu w rozumieniu standardu;
Dwa nowe rozdziały
Propozycja zmian do standardu zawiera wytyczne dotyczące ujmowania umów najmu i dzierżawy, zawieranych na czas nieoznaczony. Porównując jednak ich treść z dotychczas przyjętymi postanowieniami dotyczącymi leasingu operacyjnego, różnice są praktycznie niezauważalne.
Nowe wytyczne do umów opartych na kursie waluty obcej
Według proponowanych zmian w przypadku umów leasingu finansowego opartych na kursie waluty obcej na dzień zawarcia umowy korzystający powinien ustalić początkową kwotę części odsetkowej (kosztów finansowych) i zobowiązania z tytułu umowy leasingu w złotych (części kapitałowej), stosując do przeliczenia kurs wymiany waluty z dnia poprzedzającego przyjęcie przedmiotu leasingu. Aktualna wersja standardu sugeruje stosowanie kursu z dnia zawarcia umowy.
Schemat klasyfikacyjny
W formie załącznika do standardu przewidziano również wprowadzenie schematu klasyfikacyjnego umów leasingu, najmu i dzierżawy. Schemat klasyfikacyjny ma na celu zaakcentowanie stosowanego w standardzie podziału na umowy leasingu oraz najmu i dzierżawy. Schemat wyraźnie zaznacza, iż umowy najmu i dzierżawy z punktu widzenia prawa bilansowego to takie umowy, które są zawarte jedynie na czas nieoznaczony.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.