RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal wtorek, 1 grudnia 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe IV kwartał 2012 » Nowości księgowe 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
20.11.2012

Ujawnione w trakcie inwentaryzacji różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć

Czynności inwentaryzacyjne prowadzą do ustalenia różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych wszystkich aktywów i pasywów. Przeprowadzenie, a potem wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg handlowych, a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Sprawdźmy, jak ewidencjonować różnice inwentaryzacyjne, po zatwierdzeniu ich przez kierownika jednostki.

męzczyzna pokazuje wyliczenia zmartwione/przerażonej kobiecie

Stwierdzone w toku inwentaryzacji drogą spisu z natury, potwierdzenia salda czy weryfikacji zapisów w księgach z dokumentacją różnic inwentaryzacyjnych mogą mieć postać:
-   niedoborów, kiedy stan rzeczywisty jest niższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych,
-   nadwyżek, kiedy stan rzeczywisty jest wyższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.


Komisja inwentaryzacyjna określa przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych w protokole inwentaryzacyjnym. Jeśli nie może ustalić przyczyn powstania rozbieżności, wskazuje to także w protokole inwentaryzacyjnym. Traktuje się wtedy takie różnice jako niezawinione.  W praktyce jednak najczęściej wskazuje się, że winne są pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu zapasów, albo przeoczenia w systemie kontroli wewnętrznej. Takie różnice mają zwykle marginalny charakter. Sama ewidencja różnic inwentaryzacyjnych, po zatwierdzeniu ich przez kierownika jednostki, może być prowadzona za pomocą konta Rozliczenie niedoborów i nadwyżek.


Sprawdź, jak dokumentować różnice inwentaryzacyjne i jak prawidłowo ewidencjonować je w księgach rachunkowych.
Skorzystaj z wzorów dokumentów:
-   Protokół
weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych

Różnice inwentaryzacyjne trzeba rozliczyć w księgach 2012 r.

W jednostce, w której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, różnice wykryte podczas inwentaryzacji za 2012 r. należy rozliczyć w księgach 2012 r., oczywiście przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za ten rok.

Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć postać niedoborów lub nadwyżek

Stwierdzone w toku inwentaryzacji drogą spisu z natury, potwierdzenia salda czy weryfikacji zapisów w księgach z dokumentacją różnic inwentaryzacyjnych mogą mieć postać:

 • niedoborów, kiedy stan rzeczywisty jest niższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych,
 • nadwyżek, kiedy stan rzeczywisty jest wyższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.
W praktyce zwykle największy nacisk kładzie się na rozliczenie różnic stwierdzonych w trakcie spisów z natury, ale podobne podejście powinno towarzyszyć także ustaleniu i rozliczeniu wyników inwentaryzacji innymi metodami.

W przypadku inwentaryzacji drogą spisu z natury mamy dwa rodzaje niedoborów i nadwyżek.

Zakwalifikowanie ich do poszczególnych grup będzie przesądzało o księgowym sposobie rozliczenia.

Niedobory

Nadwyżki

Niezawinione - ubytki naturalne, wynikające z właściwości fizyko-chemicznych magazynowanych składników, np. ulatnianie się benzyny

Niezawinione - szkody, czyli niedobory spowodowane wypadkami losowymi (np. powódź, pożar, huragan)

Niezawinione - niedobory przekraczające przyjęte zwyczajowo normy ubytków naturalnych, które nie obciążają osób za nie odpowiedzialnych materialnie

Niezawinione - niedobory powstałe w wyniku błędów w ewidencji

Niezawinione - niedobory możliwe do skompensowania z nadwyżkami

Zawinione - powstają na skutek zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za powierzone im składniki aktywów. Na podstawie decyzji kierownika jednostki niedobory stają się roszczeniem wobec osoby odpowiedzialnej

Rzeczywiste - faktycznie istniejące nadwyżki aktywów

Pozorne - mogą być spowodowane błędami w ewidencji rozchodów albo w trakcie samej inwentaryzacji

Komisja inwentaryzacyjna określa przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych

Komisja inwentaryzacyjna określa przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych w protokole inwentaryzacyjnym.

Skorzystaj ze wzorów dokumentów:

Jeśli komisja inwentaryzacyjna nie może ustalić przyczyn powstania rozbieżności, wskazuje to także w protokole inwentaryzacyjnym. Traktuje się wtedy takie różnice jako niezawinione.  W praktyce jednak najczęściej wskazuje się, że winne są pomyłki przy przyjmowaniu lub wydawaniu zapasów, albo przeoczenia w systemie kontroli wewnętrznej. Takie różnice mają zwykle marginalny charakter.

Różnice inwentaryzacyjne ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie dowodów (dokumentów) potwierdzających przyczyny ich powstania Polecenia księgowania będące podstawa do zapisów księgowych, są sporządzane na podstawie protokołów inwentaryzacyjnych i sprawozdania komisji inwetaryzacyjnej.

Muszą być one zaakceptowane przez kierownika jednostki.

Sama ewidencja różnic inwentaryzacyjnych, po zatwierdzeniu ich przez kierownika jednostki, może być prowadzona za pomocą konta Rozliczenie niedoborów i nadwyżek.

Operacje na tym koncie przedstawiają się następująco:

 1. Niedobór uznany za niezawiniony - powstały z przyczyn niezawinionych przez osobę odpowiedzialną:
  • Wn Pozostałe koszty operacyjne,
  • Ma Rozliczenie niedoborów i nadwyżek,
 2. Niedobór zawiniony - obciążenie osoby materialnie odpowiedzialnej:
  • Wn Pozostałe rozrachunki z pracownikami,
  • Ma Rozliczenie niedoborów i nadwyżek,
 3. Niedobór wynikający z ubytków w granicach norm i ubytków naturalnych:
  • Wn Koszty według rodzajów lub odpowiednie konto zespołu 5, albo Koszt sprzedanych produktów, bądź Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia),
  • Ma Rozliczenie niedoborów i nadwyżek,
 4. Niedobór powstały w wyniku zdarzenia losowego:
  • Wn Straty nadzwyczajne,
  • Ma Rozliczenie niedoborów i nadwyżek,
 5. Rozliczenie nadwyżek - ewidencja nadwyżek zależy od postępowania wyjaśniającego jej powstanie, ale ogólną zasadą jest księgowanie jej jak poniżej:
  • Wn Rozliczenie niedoborów i nadwyżek,
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne.
Tekst opublikowany: 

20 listopada 2012 r.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.