RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 26 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe IV kwartał 2007 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2007
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
Ważny od 2007-10-28 do 2007-12-31

Składki emerytalne i zdrowotne od dochodów osiąganych za granicą a odliczenie od podatku

Podatnicy uzyskujący dochody z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli korzystają z kredytu podatkowego, nie mogą odliczyć od podatku składek płaconych za granicą na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Sprawą, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Sprawdź szczegóły.


Czy brak możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski jest konstytucyjny? Na to pytanie odpowie Trybunał Konstytucyjny. W dniu 29 października 2007 r. na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich rozpozna sprawę dotyczącą zgodności: (sygn. akt: K 18/06).


Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie czy:

1) art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim wyłącza on możliwość odliczenia przez podatników, o których mowa w art. 27 ust. 9 tej ustawy, od dochodu osiągniętego z działalności wykonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, w sytuacji, gdy składki te nie zostały odliczone od dochodu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na terenie którego działalność ta była wykonywana,

2) art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim wyłącza on możliwość odliczenia przez podatników, o których mowa w art. 27 ust. 9 ustawy, od podatku należnego z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składek na ubezpieczenia zdrowotne, w sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na terenie którego działalność ta była wykonywana
- są zgodne z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP.


Osoby, które zamieszkują terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Zasadę te stosuje się z uwzględnieniem dwustronnych umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Jedną z metod unikania podwójnego opodatkowania jest metoda zwana kredytem podatkowym bądź metodą odliczenia.


Przy jej zastosowaniu podatnik nie może odliczyć od dochodu uzyskanego z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski składek uiszczonych na ubezpieczenie społeczne zapłaconych poza granicami Polski.

Osoby rozliczające się metodą kredytu podatkowego nie mogą odliczyć od podatku składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli składki te nie zostały odliczone w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na terenie którego praca ta była świadczona.


W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy w zakwestionowanym zakresie dyskryminują pracę za granicą i nie respektują zasad wynikających z prawa europejskiego.


Ogłoszenie wyroku nastąpi 7 listopada 2007 r.


Autor: Dominika Chudzińska, prawnik

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.