RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal wtorek, 1 grudnia 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe 2013 » Nowości księgowe II kwartał 2013 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
14.06.2013

Przedsiębiorca nie zaliczy wydatków na naukę języka obcego w koszty uzyskania przychodów

Znajomość języka angielskiego nie jest niezbędna do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Dlatego też wydatków na kurs językowy nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

egzamin

Ponoszone przez podatniczkę prowadzącą gabinet lekarski wydatki na kształcenie w zakresie nauki języka angielskiego nie spełniają kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez podatniczkę pozarolniczej działalności gospodarczej – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 2013 r., nr ITPB1/415-191/13/MW.

Chodziło o podatniczkę, która prowadzi działalność gospodarczą (usługi lekarskie specjalistyczne w zakresie otolaryngologii (PKD 86.22.Z) na podstawie książki przychodów i rozchodów, opłaca podatek według skali podatkowej. W związku z możliwością pojawienia się pacjentów anglojęzycznych oraz dostępem do fachowych szkoleń czy literatury w języku angielskim podatniczka rozpoczęła naukę języka angielskiego. Zapytała ministra finansów, czy wydatki ponoszone na kurs językowy udokumentowany rachunkami, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej? Jej zadaniem nauka języka angielskiego przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych przez nią usług, umożliwiając dostęp do fachowej wiedzy. Umożliwi także dostęp do klientów obcojęzycznych. Jednocześnie nakłady poniesione na kształcenie, nie są wydatkami wymienionymi w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu, według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego w opinii podatniczki wydatki ponoszone na naukę języka angielskiego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatniczki za niewłaściwe. W uzasadnieniu wskazał, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku – podkreślił urząd skarbowy. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Wydatki związane z podjęciem nauki języka angielskiego nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o PIT). Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu, konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Chociaż celem ponoszenia wydatków na kształcenie w zakresie nauki języka angielskiego jest niewątpliwie zdobycie przez podatniczkę wiedzy i umiejętności. Jednak tego rodzaju wydatki nie są ponoszone w celu uzyskania przychodu z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Do wykonywania usług będących przedmiotem prowadzonej działalności, nie niezbędna znajomość języka angielskiego, a co za tym idzie wydatki te nie pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganym przychodem lub istniejącym źródłem przychodu. Dlatego jak stwierdził organ podatkowy są to wydatki o charakterze osobistym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 kwietnia 2013 r., nr ITPB1/415-191/13/MW

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.