RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 26 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe IV kwartał 2012 » Nowości księgowe 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
19.10.2012

Ograniczenie ulgi prorodzinnej dopiero w rozliczeniach za 2013 r.

Senat poparł wczoraj (18 października 2012 r.) zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej uchwalone przez Sejm 12 października 2012 r. Zmiany dotyczące ulgi na dzieci wejdą w życie 1 stycznia 2013 r., a zatem będą dotyczyły rozliczeń rocznych za 2013 r. Skorzystają na nich rodziny wielodzietne, stracą natomiast rodzice jedynaków. Szczegóły w tekście.

ojciec/nauczyciel pochylony nad dziewczynką

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą 18 października zajmował się Senat przewiduje nowe regulacje dotyczące ulgi na dzieci. Będą one miały zastosowanie do dochodów osiągniętych w 2013 r. Ulga zostanie ograniczona dla osób mających jedno dziecko, dla rodziców z dwójką dzieci odliczenie pozostanie bez zmian, z kolei na trzecie dziecko kwota odliczenia wzrośnie o 50%.

Więcej na temat planowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych piszemy:
-
Ulga internetowa zostanie dla podatników, którzy z niej wcześniej nie korzystali
- Koniec ulgi internetowej, modyfikacja ulgi na dzieci, ograniczenie przywilejów dla twórców - Sejm uchwalił zmiany w PIT
- Niektórzy twórcy zapłacą podatek wyższy nawet o 68%
- Z ulgi internetowej skorzystają tylko nieliczni

Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2012 r. - bez zmian

W rozliczeniu za bieżący rok, składanym na początku 2013 r. będą obowiązywały dotychczasowe zasady.

A zatem podatnik, który w stosunku do małoletniego dziecka:

 1. wykonuje władzę rodzicielską,
 2. pełni funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkuje,
 3. sprawuje opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą
ma prawo do odliczenia od podatku kwoty 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko. Rocznie jest to kwota 1.112,04 zł.
Wspomniane odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Może być dokonane w częściach równych lub w dowolnej proporcji.

Z odliczenia może skorzystać również podatnik, który (w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej) utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko:

 • które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkole, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Co się zmieni?

Nowe regulacje przewiduje ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będą one miały zastosowanie do dochodów osiągniętych w 2013 r.

Ulga ograniczona dla osób mających jedno dziecko

W przypadku podatników:

 • pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie, ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli łączne dochody małżonków przekroczą kwotę 112.000 zł,
 • niepozostających w związku małżeńskim, ale będących osobami samotnie wychowującymi dziecko wymienionymi w art. 6 ust. 4 updof, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie, ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli dochody tego podatnika przekroczą kwotę 112.000 zł,
 • niepozostających w związku małżeńskim, posiadających w roku podatkowym wyłącznie jedno dziecko, na które przysługuje odliczenie, ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli dochody podatnika przekroczą kwotę 56.000 zł.
Dla rodziców z dwójką dzieci - odliczenie bez zmian

W przypadku dwójki dzieci, nie zmieni się wysokość odliczenia - na każde dziecko po 1.112,04 zł odliczenia od podatku - bez względu na osiągniętą kwotę dochodów.

Troje dzieci i więcej - wyższa kwota odliczenia

Na trzecie dziecko kwota odliczenia wzrośnie o 50%, czyli wyniesie rocznie 1.668,06 zł, a na czwarte i każde następne dziecko - o 100%, czyli rocznie 2.224,08 zł. Tu również nie będzie miała znaczenia kwota dochodów uzyskanych przez rodziców.

Zmiany podyktowane są niekorzystną sytuacją demograficzną kraju. Stąd też, zdaniem resortu finansów, zasadne jest promowanie rodzin wielodzietnych.

Źródło: ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tekst opublikowany: 

19 października 2012 r.

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.