RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal niedziela, 21 grudnia 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe 2013 » Nowości księgowe IV kwartał 2013 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
4.12.2013

Od 2014 roku usługi ciągłe będą rozliczane według zmienionych zasad

Przedsiębiorcy świadczący usługi ciągłe muszą pamiętać, że od nowego roku obowiązek podatkowy powstaje na innych zasadach niż obecnie. Dotyczy to m.in.: biur rachunkowych, kancelarii świadczących stałą obsługę prawną czy dostawców mediów.

prawnik czyta umowę

Od 1 stycznia 2014 roku na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, wprowadzone zostaną zasady ustalania obowiązku podatkowego dla czynności dla których w związku z ich świadczeniem ustalane będą następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.

Usługę ciągłą będzie uznawało się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego będą się odnosiły płatności lub rozliczenia. Będzie tak, aż do momentu zakończenia tej usługi. Z kolei czynności świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie będą upływały terminy płatności lub rozliczeń, będą uznawane za wykonane z upływem każdego roku podatkowego (także do momentu zakończenia wykonywania tych usług).

W konsekwencji 31 grudnia każdego roku będzie dniem, w którym podatnik będzie musiał rozpoznać obowiązek podatkowy od tego typu usług. Tak rozumiany moment wykonania usługi, będzie wskazywać okres rozliczeniowy, w którym dana transakcja powinna zostać wykazana w składanych deklaracjach VAT i opodatkowana.

Artykuł 19a ust. 3 ustawy o VAT będzie miał zastosowanie także do dostawy towarów. Wyłączeniu będzie podlegała jednak dostawa towarów na podstawie umowy leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Warto dodać, że zarówno ustawa o VAT w obecnym brzmieniu, jaki i od 1 stycznia 2014 r. nie definiuje świadczeń ciągłych. Na bazie wypracowanej praktyki sądów administracyjnych należy jednak uznać, że szereg regularnych dostaw, spośród których da się jednak wyróżnić pojedyncze transakcje nie może stanowić dostaw ciągłych w rozumieniu przepisów o VAT (np. wyrok NSA z 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 935/11). Oznacza to, że stosowanie art. 19a ust. 3 ustawy o VAT podatnicy będą musieli wcześniej weryfikować charakter świadczenia. W szczególności będzie to konieczne w odniesieniu do transakcji towarowych, gdzie o ciągłość znacznie trudniej, niż w przypadku świadczenia usług.

  Sprawdź też:

Podstawa prawna: 
  • art. 19a ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.