RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal niedziela, 29 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe I kwartał 2009 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2009
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
4.01.2009

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje obniżona stawka odsetek za zwłokę.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku (art. 56 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej: op).

Z dniem 1 stycznia 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki zwykłych odsetek od zaległości (art. 56 § 1a i b dodane przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 209, poz. 1318).

Obecnie obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 9,75.

Obniżone odsetki oblicza się według wzoru wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 236, poz. 1633):

    Kz × L × O1
    ----------------- = On = Opz
          365

gdzie:
Kz - kwota zaległości,
L - liczba dni zwłoki,
O1 - obniżona stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczba dni w roku,
On - kwota odsetek,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.

Jeżeli obliczasz odsetki dla okresów,  w których obowiązywały różne obniżone stawki odsetek, należy je naliczać odrębnie dla każdego okresu. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Stawkę odsetek za zwłokę zaokrągla się w górę do dwóch miejsc po przecinku.

Obniżona stawka odsetek nie ma zastosowania w przypadku korekty deklaracji:
  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Tekst opublikowano: 4 stycznia 2009 r.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.