RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal niedziela, 1 lutego 2015 r.
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe I kwartał 2009 » Nowości księgowe 2009
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
4.01.2009

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje obniżona stawka odsetek za zwłokę.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku (art. 56 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej: op).

Z dniem 1 stycznia 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki zwykłych odsetek od zaległości (art. 56 § 1a i b dodane przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 209, poz. 1318).

Obecnie obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 9,75.

Obniżone odsetki oblicza się według wzoru wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 236, poz. 1633):

    Kz × L × O1
    ----------------- = On = Opz
          365

gdzie:
Kz - kwota zaległości,
L - liczba dni zwłoki,
O1 - obniżona stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
365 - liczba dni w roku,
On - kwota odsetek,
Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu.

Jeżeli obliczasz odsetki dla okresów,  w których obowiązywały różne obniżone stawki odsetek, należy je naliczać odrębnie dla każdego okresu. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Stawkę odsetek za zwłokę zaokrągla się w górę do dwóch miejsc po przecinku.

Obniżona stawka odsetek nie ma zastosowania w przypadku korekty deklaracji:
 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Tekst opublikowano: 4 stycznia 2009 r.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

 • Sprawdź, jak poprawnie skorygować błędną deklarację podatkową
  Każde wypełnianie deklaracji podatkowej niesie za sobą ryzyko popełnienia błędu i choć zazwyczaj deklaracje są poprawnie wypełniane, zdarzają się sytuacje, w których musisz dokonać korekty...
 • Wykaz pytań egzaminacyjnych otwartych na egzamin ustny na doradcę podatkowego
  Wykaz zawiera Uchwała Nr 12/V/2011 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę...
 • Sposoby oceny sprawozdań finansowych MSP
  Jeśli przyszło Ci analizować kontrahenta Twojej firmy, którym jest podmiot należący do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie MSP), to artykuł ten przeprowadzi Cię przez skuteczne...
 • Obowiązek podatkowy w VAT w 2012 r.
  Podstawowym warunkiem do bezbłędnego rozliczenia VAT, jest prawidłowe wykrycie momentu powstania obowiązku podatkowego od dokonanej sprzedaży. Ta - wydawać by się mogło - nieskomplikowana...
 • Sposoby wyceny przedsiębiorstw - metody dochodowe
  Wycena majątkowa przedsiębiorstwa, na przykład skorygowanych aktywów netto czy wartości likwidacyjnej, może dać Ci odpowiedź na pytanie, ile dokładnie wart jest majątek ocenianego przed Ciebie...
 • Preferencyjne stawki VAT w 2012 r.
  Ustalenie właściwej stawki opodatkowania VAT dla dostaw określonych towarów lub usług, to jeden z podstawowych obowiązków czynnego podatnika VAT. Dla wielu z tych czynności przepisy przewidują...
 • Analiza efektywności wdrożenia systemu controllingu
  Podjęcie decyzji dotyczącej wdrożenia systemu controllingu wymaga od Ciebie przeanalizowania wielu czynników wpływających na powodzenie takiego przedsięwzięcia. Obok chęci polepszenia zarządzania...
 • Sprzedaż posiłków na wynos z 8% VAT
  W przypadku sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych w restauracji w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia, podatnik świadczy usługę związaną z wyżywieniem, która jest...
 • Jakie budownictwo jest społeczne?
 • Analiza cyklu konwersji gotówki
  W obecnych, trudnych czasach rynkowych natychmiastowa płatność należności jest nierealna, mocna pozycja konkurencyjna kontrahenta może zaś spowodować konieczność skrócenia terminów płatności...

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.