RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal sobota, 28 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe 2012 » Nowości księgowe II kwartał 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
4.06.2012

Nowy moment powstania obowiązku podatkowego VAT od 2013 r.

Jak pisaliśmy ostatnio w artykule: W przyszlym roku nastąpi gruntowna nowelizacja przepisów o VAT, MF planuje wprowadzić od 1 stycznia 2013 r. kolejne zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług. Jedna z istotnych zmian dotyczy nowego sposobu ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Sprawdź, czy zmiany będą korzystne dla podatników!

Starsza księgowa wpatrzona w ekran monitora

Obecnie obowiązujący art. 19 ustawy o VAT stanowi, że obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje w momencie wystawienia faktury, czyli w ciągu 7 dni od sprzedaży. Sprawdź, jakie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o VAT 2013 r.

Zmianie ma ulec zasada, która aktualnie określa moment powstania obowiązku podatkowego. Obecnie obowiązujący art. 19 ustawy o VAT stanowi, że obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje w momencie wystawienia faktury, czyli w ciągu 7 dni od sprzedaży.

W przypadku, gdy np. podatnik sprzeda usługę 30 maja, może obecnie zdecydować, czy wystawić fakturę od razu i zapłacić podatek w deklaracji za maj, czy opóźnić obowiązek w VAT i przesunąć uiszczenie podatku nawet do lipca.

Obowiązek podatkowy powstanie z upływem miesiąca…

Przepis ten ma zostać uchylony, a w to miejsce ma być wprowadzona generalna zasada (art. 19a ust. 1), zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstanie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową. Tą zmianą MF chce ukrócić przesuwanie obowiązku podatkowego i proponuje, by podatek był płacony po tym miesiącu, w którym doszło do transakcji.

Data wystawienia faktury przestanie decydować już o tym, kiedy podatnik rozliczy się z fiskusem.
Usługi częściowe

Usługi częściowe, dla których są ustalane następujące po sobie terminy płatności, uznawać się będzie za wykonane z upływem każdego okresu rozliczeniowego, aż do momentu zakończenia całej usługi. Wynika to z treści proponowanego art. 19a ust. 3, który będzie miał zastosowanie również do dostawy towarów, z wyjątkiem wydania towarów na podstawie umów dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze, zawartych na czas określony, lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa określa, że po spłacie wartości przedmiotu prawo własności zostanie przeniesione.

Dostawa towarów na podstawie umowy komisu

Art. 19 ust. 5 pkt 1 dotyczyć będzie m.in. dostawy towarów na podstawie umowy komisu dokonanej przez komitenta komisantowi, czy świadczenia na zlecenie sądów usług związanych z postępowaniem sądowym. Obowiązek podatkowy w tych przypadkach będzie powstawał z upływem miesiąca, w którym otrzymano całość lub cześć zapłaty z tytułu tych czynności.

Zamiast kilku faktur - jedna zbiorcza

Tak więc według nowego uregulowania obowiązek podatkowy (na zasadach ogólnych), powstanie na koniec miesiąca, w którym usługa została wykonana, a faktury będzie można wystawiać do 7. dnia po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę. Tak sformułowany moment obowiązku podatkowego umożliwi również wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta raz, za cały miesiąc, jedną zbiorczą fakturą.

PRZYKŁAD

Wykonano usługę 5 maja i fakturę będzie można wystawić najpóźniej do 7 czerwca, ale obowiązek podatkowy dla tej usługi powstanie 31 maja.

Mali podatnicy

Z kolei mali podatnicy rozliczający się metodą kasową będą płacić podatek na koniec miesiąca, w którym otrzymali całą lub część zapłaty za wykonaną usługę. Obecnie mały przedsiębiorca po upływie 90 dni od wydania towaru lub wykonania usługi, pomimo nie otrzymania zapłaty, musi rozliczyć się z podatku. Po wprowadzeniu nowelizacji podatnik zapłaci VAT dopiero wtedy, gdy otrzyma zapłatę.

PRZYKŁAD

Zapłatę za usługę wykonaną 5 maja otrzymano 15 czerwca, a więc obowiązek podatkowy powstanie na nowych zasadach 30 czerwca.

Ta zmiana niewątpliwie znajdzie uznanie wśród małych przedsiębiorców, bo obecnie firma musi zapłacić podatek, nawet jeśli jeszcze nie otrzymała zapłaty.

Natomiast w przypadku świadczenia usług w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upłynąłby termin płatności lub rozliczeń, uznawałoby się je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia tych świadczeń.

Opisane zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.

Podstawa prawna: 

- projekt z 25 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.