RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal sobota, 28 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe I kwartał 2009 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2009
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
7.01.2009

Kto ma prawo do refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne?

Od 1 stycznia 2009 r. o refundację składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON nie mają prawa ubiegać się pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%. Więcej na temat wprowadzonych zmian przeczytasz w tekście.

Dnia 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 237, poz. 1654, dalej: ustawa nowelizująca). Przedmiotowa ustawa przynosi istotne zmiany w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.


Z obowiązującego od początku 2009 r. brzmienia art. 25a ustawy o rehabilitacji wynika, że PFRON refunduje:
- osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.),
- niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe
pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2009 r. prawa do refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON nie mają:
- pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
- pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz
- pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%.

Znajduje to swoje potwierdzenie w art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, na zasadach określonych w art. 25a ust. 2–4 ustawy o rehabilitacji (przepisy te przyznawały prawo do refundacji składek na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionym pracodawcom), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., przysługuje nie dłużej niż do składek opłaconych za grudzień 2008 r. Ponadto z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy nowelizującej wynika, że pracodawca ubiegając się o refundacje składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych za grudzień 2008 r., powinien posługiwać się wzorami wniosku o refundację oraz miesięcznej informacji o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, obowiązującymi do 31 grudnia 2008 r.

Dotyczy to również dokonywanego przez takiego pracodawcę rozliczenia refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za 2008 r.

Podstawa prawna: - art. 1 pkt 3, art. 3 oraz art. 10 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 237, poz. 1652),
- art. 25a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 7 stycznia 2009 r.

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.