RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal niedziela, 29 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2002
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
Ważny od 2002-10-07 do 2007-12-31

Jest już ustawa wypadkowa. Przygotuj się na zmiany!

Zmiana ta jest spowodowana uchwaleniem przez Sejm 27 września 2002 r. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

27 września 2002 r. Sejm uchwalił ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa określa nie tylko rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ale również zasady i tryb przyznawania tych świadczeń, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty. Wreszcie nie będzie podziału na uspołecznione i nieuspołecznione zakłady pracy.

Ustawa likwiduje wszelką nierówność, która powodowała, że prawo do jednorazowego odszkodowania za skutki wypadku mieli tylko pracownicy. Nie mieli takiego prawa prowadzący działalność gospodarczą.
Jeżeli ustawa wejdzie w życie zmieni się nie tylko wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, ale również źródło wypłaty odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy.

Nie daj się zaskoczyć i zapoznaj się z poniższymi zmianami.

Jaka będzie definicja wypadku?


Wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest to nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z odbywaniem drogi do pracy lub z pracy, która zasadniczo powinna być najkrótsza i nieprzerwana. Tak jest obecnie. W uchwalonej przez Sejm ustawie wypadkowej definicja wypadku jest zmieniona.

Według niej za wypadek przy pracy będziesz uważał od 1 stycznia 2003 r. nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i którego skutkiem jest uraz lub śmierć.
Na równi z wypadkiem przy pracy będziesz traktował wypadek, któremu zatrudniony w Twojej firmie pracownik uległ podczas podróż służbowej w okolicznościach zaistniałych bez jego winy.

Ponadto wypadkiem przy pracy będzie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania m.in.:
- pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług,
- zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej.

Jakie będą świadczenia?


Obecnie, jeżeli pracownik w Twojej firmie uległ wypadkowi przy pracy, miał prawo m.in. do:
1) jednorazowego odszkodowania dla pracownika,
2) świadczenia wyrównawczego,
3) renty z tytułu niezdolności do pracy,
4) odpłatnych świadczeń leczniczych, położniczych i rehabilitacyjnych
(ustawa z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r., nr 30, poz. 144 ze zm.).

Według nowej ustawy katalog tych świadczeń został bardziej sprecyzowany, a powyższa ustawa przestanie obowiązywać.
I tak jeżeli pracownik zatrudniony w Twojej firmie ulegnie wypadkowi przy pracy będzie miał prawo od 1 stycznia 2003 r. m.in. do:
1) zasiłku chorobowego,
2) świadczenia rehabilitacyjnego,
3) zasiłku wyrównawczego,
4) jednorazowego odszkodowania,
5) renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie będzie źródło finansowania tych świadczeń?


Obecnie podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu daje prawo uzyskania świadczeń pieniężnych w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Co oznacza, że odszkodowania za wypadki przy pracy są wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego.

Jeżeli ustawa wejdzie w życie, wszystkie te świadczenia, które będą związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, będą wypłacane z funduszu wypadkowego (jest to fundusz wyodrębniony w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Nowością jest również refundacja kosztów leczenia skutków wypadków przy pracy i chorób zawodowych, związanych ze świadczeniami stomatologicznymi. Świadczenia te również będą pokrywane z funduszu wypadkowego.

Jaka będzie składka wypadkowa?


Obecnie składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,62%. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, ZUS będzie ustalał stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy. Stopa procentowa składki będzie zróżnicowana w zależności od grupy działalności zakwalifikowanej do odpowiedniej kategorii ryzyka.

Jak będzie określana taka kategoria?


Kategoria ryzyka dla danej grupy działalności będzie zależała od:
- liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,
- liczby poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich,
- stwierdzonych chorób zawodowych,
- liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia
i będzie ustalana na 3 lata składkowe.

Dlatego też Twoja firma będzie musiała przekazać dane za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe o liczbie poszkodowanych w wypadkach ogółem, poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Właśnie na podstawie tych danych podanych przez Twoją firmę będzie ustalana kategoria ryzyka. Będziesz musiał pamiętać, aby te dane przekazać do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy.
Jeżeli zdarzy się tak, że zapomniałeś przekazać do ZUS tych informacji lub przekazałeś informacje nieprawdziwe zaniżające stopę procentową, ZUS ustali składkę wypadkową w wysokości 150% stopy procentowej.

Jeżeli przekażesz prawdziwe dane i zrobisz to terminowo, czyli do 31 stycznia, ZUS nie później niż do 20 kwietnia będzie miał obowiązek poinformować Twoją firmę o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym.

Jeżeli ZUS do 30 kwietnia danego roku nie poda Ci wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, będziesz musiał jak najszybciej zwrócić się do ZUS o podanie tej informacji.

Autor: Krzysztof Kostecki, konsultant prawny

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.