RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal środa, 2 grudnia 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe 2012 » Nowości księgowe I kwartał 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
21.03.2012

Jaki wpływ na ustalanie wyniku finansowego ma wybór sposobu ewidencji kosztów?

Wyboru odpowiedniego sposobu ewidencji i rozliczania kosztów dokonuje kierownik jednostki (właściciel firmy), określając go w zakładowym planie kont. Jakie rozwiązania wybrać? Przykłady ewidencji. To wszystko znajdziesz w tekście.
księgowa - młoda księgowa, w tle dwie inne osoby, biuro

© FotoChannels / Glow Images

W zakresie ewidencji i rozliczania kosztów możesz wybrać następujące rozwiązania:
 • ewidencję kosztów tylko według rodzajów - na kontach zespołu 4 (Koszty według rodzajów i 490 Rozliczenie kosztów),
 • ewidencję kosztów tylko według funkcji - na kontach zespołu 5 (np. koszty produkcji, koszty działalności handlowej, koszty sprzedaży, koszty zarządu itd.),
 • ewidencję kosztów według rodzajów i równocześnie według funkcji - na kontach zespołu 4 i na kontach zespołu 5.
Do kosztów działalności zaliczasz również, niezależnie od wybranego wariantu ewidencyjnego kosztów, wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu w wielkości wynikającej z ewidencji na koncie Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia). Jest to pozycja, którą prezentujesz, bez względu na to, czy Twoja jednostka będzie sporządzała rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym czy kalkulacyjnym.
Jednostka prowadzi jednocześnie układ rodzajowy i kalkulacyjnych kosztów
Ewidencja i rozliczanie kosztów według rodzajów i równocześnie według funkcji polega na tym, że koszty proste działalności operacyjnej księguje się bieżąco, na podstawie dokumentów źródłowych na odpowiednich kontach zespołu 4 - według rodzajów i równolegle do ewidencji na kontach zespołu 4 grupuje się te koszty według funkcji - na właściwych kontach zespołu 5.

Przeniesienie kosztów na stanowiska w zespole 5 może odbywać się bieżąco - równolegle do zapisów na kontach zespołu 4 lub po zakończeniu każdego miesiąca - na podstawie sporządzonego w tym celu arkusza rozliczeniowego kosztów. Koszty przenosi się w ciężar kont zespołu 5 za pomocą konta 49 Rozliczenie kosztów.

Koszty przypadające na miesiąc bieżący wprowadza się na konta zespołu 5 równolegle do zapisów na kontach zespołu 4, natomiast koszty zakwalifikowane do rozliczenia w przyszłych okresach księguje się w ciężar konta 64 Rozliczenia międzyokresowe kosztów - w korespondencji z kontem 49 Rozliczenie kosztów i dopiero z tego konta przenosi się je - w części przypadającej na bieżący miesiąc - na odpowiednie stanowisko kosztów w zespole 5.

Schemat postępowania przy ujmowaniu zdarzeń w tym układzie jest następujący:
 1. Ujęcie kosztu wg rodzaju:
  • Wn Koszt wg rodzaju 4
  • Ma Różne konta - zespól 0, 1, 2, 3.
 2. Przeniesienie kosztu w układ kalkulacyjny dotyczącego okresu sprawozdawczego:
  • Wn Koszt układu kalkulacyjnego 5
  • Ma Rozliczenie kosztów 490.
 3. Przeniesienie kosztu do rozliczenia w czasie:
  • Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • Ma Rozliczenie kosztów 490.
 4. Przeniesienie kosztu rodzajowego na koniec okresu na wynik finansowy:
  • Wn Wynik finansowy
  • Ma Koszt wg rodzaju 4.
 5. Przeniesienie kosztu układu kalkulacyjnego na rozliczenie kosztów na koniec okresu:
  • Wn Rozliczenie kosztów 490
  • Ma Koszt układu kalkulacyjnego 5.
W tym wypadku jednostka może dokonać wyboru sporządzania rachunku zysków i strat albo w wersji porównawczej albo w wersji kalkulacyjnej.
Jeśli przygotowywana jest wersja kalkulacyjna, to w informacji dodatkowej musisz pokazać strukturę kosztów według rodzaju.
Koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
Ewidencja kosztów tylko według rodzajów - na kontach zespołu 4 polega na tym, że wszystkie poniesione koszty proste wynikające z dowodów źródłowych ujmuje się na kontach Kosztów według rodzajów, wyodrębniając oczywiście w analityce co najmniej rodzaje kosztów niezbędne do sporządzenia rachunku zysków i strat w wersji porównawczej oraz prowadzenia rozliczeń podatkowych.
W przypadku stosowania tego uproszczenia konieczne jest prowadzenie konta Rozliczenie kosztów - będzie ono służyło ujmowaniu kosztów rozliczanych w czasie i tych czynnych i tych biernych oraz do rozliczeń kosztów obrotów wewnętrznych.
Ewidencja operacji tylko w układzie 4 powoduje, iż nie mamy bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego wartości nakładów na produkcję. Jeżeli pracujesz w jednostce produkcyjnej, potraktujesz zatem zarówno wartość wyrobów gotowych, jak i wartość kosztów wytworzenia sprzedanych wyrobów jako wartości uzyskane z innego źródła - ewidencji pozaksięgowej. Co jest jednak uciążliwe.

Schemat postępowania przy ujmowaniu zdarzeń w tym układzie jest następujący:
 1. Ujęcie kosztu wg rodzaju:
  • Wn Koszt wg rodzaju 4
  • Ma Różne konta - zespól 0, 1, 2, 3.
 2. Przeniesienie kosztu do rozliczenia w czasie:
  • Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • Ma Rozliczenie kosztów 490.
 3. Przeniesienie kosztu rodzajowego na koniec okresu na wynik finansowy:
  • Wn Wynik finansowy
  • Ma Koszt wg rodzaju 4.
Przy tym wariancie ewidencyjnym możesz sporządzać tylko rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
Koszty wyłącznie na kontach zespołu 5
Stosowanie wyłącznie ewidencji wg układu funkcjonalnego pozbawia jednostkę informacji o kosztach według rodzaju. Warto przypomnieć, iż w sytuacji gdy podmiot sporządza kalkulacyjną wersję rachunku zysków i strat musi w informacji dodatkowej zaprezentować strukturę kosztów wg rodzaju.

Ewidencja i rozliczanie kosztów tylko według funkcji polega na tym, że koszty w wielkościach wynikających z dowodów źródłowych księguje się bezpośrednio na odpowiednich kontach zespołu 5 - jeżeli dotyczą okresu sprawozdawczego. Natomiast koszty kwalifikujące się do rozliczenia w czasie, przypadające na przyszłe okresy, odnosi się w całości na konto 64 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Dopiero z tego konta zalicza się - w części przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy - w ciężar odpowiedniego konta zespołu 5.

Konta zespołu 5 warto prowadzić wówczas, gdy:
 • charakter, wielkość działalności lub organizacja firmy wymagają ustalania kwoty i struktury kosztów poszczególnych typów działalności lub jej odmian,
 • dokonuje się kalkulacji kosztów produktów,
 • wykonuje się długotrwałe umowy, dla więcej niż jednego odbiorcy.
Schemat postępowania przy ujmowaniu zdarzeń w tym układzie jest następujący:
 1. Ujęcie kosztu wg układu kalkulacyjnego:
  • Wn Koszt układu kalkulacyjnego 5
  • Ma Różne konta - zespól 0, 1, 2, 3.
 2. Przeniesienie kosztu do rozliczenia w czasie:
  • Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • Ma Koszt układu kalkulacyjnego 5.
 3. Przeniesienie kosztu rodzajowego na koniec okresu na wynik finansowy:
  • Wn Wynik finansowy
  • Ma Koszt układu kalkulacyjnego 5.
W tym przypadku możesz sporządzać wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Będziesz miał zapewne problem z uzyskaniem informacji o strukturze kosztów według rodzaju. Musisz ją bowiem przedstawić w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.