RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal poniedziałek, 30 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe II kwartał 2011 » Nowości księgowe 2011 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
24.05.2011

Będą nowe kody tytułów ubezpieczenia za nianie?

Przypomnijmy, że 4 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235). Na temat obowiązku rozliczania i opłacania składek za nianie informowaliśmy już Państwa. Wprowadzenie odmiennych zasad finansowania składek za nianie rodzi konieczność wprowadzenia nowych kodów ubezpieczenia właściwych dla sytuacji ubezpieczeniowej wskazanych podmiotów. W związku z tym został przygotowany projekt rozporządzenia. Szczegóły znajdziesz w tekście.
Celem nowelizacji jest wprowadzenie kodów ubezpieczenia pozwalających na jednoznaczne zidentyfikowanie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w charakterze niani …
Nowe kody ubezpieczenia pozwolą na identyfikację niań zatrudnionych na zlecenie
Resort pracy przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 144).

Jak wynika z uzasadnienia do rozporządzenia zasadniczym celem nowelizacji jest wprowadzenie kodów ubezpieczenia pozwalających na jednoznaczne zidentyfikowanie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w charakterze niani, na podstawie przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Dla kogo jeszcze będą zmiany?
W związku z wejściem w życie 1 lutego 2011 r. ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1725) ustawa zawiera również regulacje dla stypendystów. Mianowicie nowelizacja rozporządzenia zawiera regulacje, które skutkują objęciem ubezpieczeniem wypadkowym stypendystów pobierających stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych. 
Oznaczenia deklaracji składanych za nianie
Dodatkowo wprowadzono zmiany w części dotyczącej kodów numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego (część XIV załącznika nr 18 do ww. rozporządzenia). Powyższa zmiana podyktowana jest tym, że do odprowadzania składek za nianie został zobowiązany ZUS. Jednocześnie składki obliczane od podstawy wymiaru nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę podlegają finansowaniu z budżetu państwa, a w pozostałym zakresie - od nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie za pracę - przez płatnika i ubezpieczonego. Powyższy kod umożliwi ZUS jednoznaczną identyfikację niani zgłoszonej do ubezpieczeń na podstawie przepisów ustawy o opiece nad dziećmi oraz systemowe tworzenie dokumentów za tę grupę ubezpieczonych. Natomiast rodzicom zawierającym umowę zlecenie z nianią zmiana ta umożliwi prawidłowe jej zgłoszenie, a ZUS opłacanie składek za te osoby.

Projekt rozporządzenia był konsultowany z partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi, a także z ZUS. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, oprócz punktu dotyczącego nowych kodów ubezpieczenia właściwych dla niań, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie przepisów art. 50-53 i 70-73 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli 1 października 2011 r.

Na pewno wejście w życie rozporządzenia pozwoli prawidłowo wykonywać przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, której regulacje wpłyną korzystnie na rynek pracy, powodując wyjście z szarej strefy niań i opiekunek, które do tej pory tej pory świadczą opiekę bez ochrony ubezpieczeniowej. Poza tym dokonywać prawidłowych zgłoszeń stypendystów objętych ubezpieczeniem wypadkowym jak również ubezpieczonych podlegających przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (projekt z 9 maja 2011r.).

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.