RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 29 stycznia 2015 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Konsekwencje podatkowe otrzymania nagród związanych ze sprzedażą premiową

  Pytanie: Przedsiębiorca - osoba fizyczna - prowadzący w sklepie internetowym sprzedaż kosmetyków organizuje promocję dla klientów indywidualnych. Klienci (zgodnie z regulaminem promocji) za dokonane zakupy otrzymują punkty, a następnie za te punkty mogą otrzymać: rabaty przy kolejnych zakupach w okresie promocji (10% i 20%) i/lub nagrody w bonach Sodexo  po 400 zł i 800 zł, które mogą być przyznane kilkakrotnie, w zależności od wysokości dokonanych w czasie promocji zakupów. Na koniec dla trzech osób, które zdobędą największe ilości punktów, przewidziano bony na zakup kosmetyków w sklepie organizatora promocji o wartości 400 zł, 200 zł i 100 zł. Jedna osoba może więc uzyskać nagrody o łącznej wartości 1.200 zł i więcej. Jak będzie z podatkiem dochodowym u uczestników promocji? Jakie obowiązki ciążą na organizatorze w tej kwestii? Jak można to uregulować, by nie obarczać uczestnika kłopotami i kosztami? Czy dla określenia zobowiązania w podatku dochodowym po stronie uczestnika promocji - jeżeli w czasie trwanie jednej promocji uzyska on kilka nagród w różnych momentach - wartości tych nagród się sumuje czy traktuje się je oddzielnie i do każdej ma zastosowanie zwolnienie do określonej kwoty?

  Data publikacji: 2011-07-12
 2. Umorzenie części pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW jest przychodem podatkowym

  Pytanie: Jednostka uzyskała częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) w wysokości 10% na realizację zadań inwestycyjnych przeprowadzonych na istniejących środkach trwałych (w ramach limitu de minimis). Potraktowała to jako przychód podatkowy, ale jednocześnie zwolniony na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 21 ustawy o CIT. Czy jednostka postąpiła prawidłowo?

  Data publikacji: 2013-02-25
 3. Jak prowadzić ewidencję zapewniającą identyfikację transakcji związanych z otrzymaną dotacją?

  Pytanie: Spółka z o.o. otrzymała dotację na stworzenie, wdrożenie i promocję platformy dostarczającej narzędzie do zarządzania nieruchomościami w ramach projektu operacyjnego innowacyjna gospodarka działanie 8.1. Realizacja projektu zakończy się w 2012 r. Dofinansowanie wynosi maksimum 82,95% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa związana z prawidłowym rozliczaniem tego projektu? Czy ewidencję powinno prowadzić się na kontach zespołu nr 4 i kontach pozabilansowych nr 9, czy na kontach zespołu nr 4 i kontach zespołu nr 5? Jak powinny wyglądać zapisy na poszczególnych kontach? Czy analityka powinna zostać dopasowana do kryteriów związanych z projektem, czy też tak jak zbudowany jest harmonogram rzeczowo-finansowy?

  Data publikacji: 2010-12-13
 4. Otrzymany w promocji laptop można wprowadzić do środków trwałych

  Pytanie:  Spółka z o.o. 22 sierpnia 2014 r. zawarła z operatorem sieci komórkowej A 36-miesięczną umowę na świadczenie usług Internetu mobilnego. W zamian spółka otrzymała laptop w promocyjnej cenie, który będzie spłacany w ratach przez cały okres trwania umowy.  W umowie jest zapis dotyczący modelu laptopa, jego wartości (1.188 zł brutto) oraz o płatności w ratach (36 rat po 33 zł). Równocześnie w tym samym dniu otrzymaliśmy od podmiotu B fakturę VAT na ten laptop. Wartość brutto faktury: 1188 zł, adnotacja: zapłacono gotówką (pozostało do zapłaty: 0,00 zł). Jak w takiej sytuacji zaksięgować fakturę otrzymaną od podmiotu B oraz jak rozliczać płatności ratalne do podmiotu A, podczas gdy mamy do czynienia z dwoma różnymi sprzedawcami tego samego przedmiotu i z dwoma sprzecznymi informacjami odnośnie sposobu płatności? Czy VAT z faktury otrzymanej od podmiotu B można w całości odliczyć w deklaracji VAT za sierpień 2014 r.?

  Data publikacji: 2014-09-15
 5. Sposób ujęcia otrzymanych rabatów w rozliczeniu podatku dochodowego

  Pytanie: Spółka w roku 2013 otrzymała roczny rabat (credit nota) za realizację zakupionych towarów w roku 2012. W którym momencie należy ująć kwoty w/w rabatów jako przychód podatkowy?

  Data publikacji: 2013-05-08
 6. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 7. Pracodawca otrzyma wsparcie finansowe na zatrudnienie osób bezrobotnych

  Będą nowe narzędzia i instrumenty runku pracy mające wesprzeć pracodawców tworzących stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Jednym z nich będzie grant na telepracę. Inne możliwe formy wsparcia to m.in. świadczenie aktywizacyjne oraz pożyczka na utworzenia stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

  Data publikacji: 2013-02-25
 8. Odliczenie VAT z faktur otrzymanych w trakcie zawieszenia działalności

  Pytanie:  Przedsiębiorca (PKPiR , VAT) zawiesił działalność w okresie od 01.11.2012 r. do 15.04.2013 r. Podczas zawieszenia przedsiębiorca korzystał z usług kancelarii prawnej (prowadzenie sprawy o odzyskanie należności) od której otrzymał fakturę wystawioną w dniu 19.02.2013 r. Czy  przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT z w/w faktury w miesiącu 04/2013?

  Data publikacji: 2013-05-27
 9. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 10. Sprzedaż otrzymanych w spadku samochodów nie jest działalnością gospodarczą

  Osoba sprzedająca jednorazowo elementy masy spadkowej nie jest podatnikiem VAT. Zatem przy sprzedaży odziedziczonych po zmarłym synu pojazdów nie trzeba płacić podatku od towarów i usług.

  Data publikacji: 2013-07-16
 11. Podatnik otrzyma e-maila z przypomnieniem o zapłacie podatku

  Uproszczenie i skonsolidowanie deklaracji podatkowych, wypełnianie przez urzędników deklaracji dla niektórych grup podatników - to niektóre rozwiązania programu e-Podatki. Część z nich zacznie obowiązywać już w przyszłym roku. Poinformowano na wtorkowej konferencji w Ministerstwie Finansów.

  Data publikacji: 2013-09-18
 12. Otrzymanie środków trwałych w stały zarząd a amortyzacja

  Pytanie: Czy jest kosztem uzyskania przychodu odpis amortyzacyjny od środków trwałych wniesionych aportem do spółki z o. o. po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym, który te środki otrzymał na zasadzie przekazania w trwały zarząd? Przekazanie zakładowi budżetowemu było nieodpłatne, za trwały zarząd pobierana była opłata, przekazany majątek służy działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, generuje przychody i koszty.

  Data publikacji: 2012-09-25
 13. Zwolnienie z PIT środków unijnych otrzymanych na zakup środka trwałego

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą stosując KPiR. Otrzymałem dofinansowanie z funduszy unijnych, które przeznaczyłem na zakup środka trwałego. Kwota dofinansowania to 20.000 zł. Czy powyższą kwotę powinienem ująć w przychodzie działalności gospodarczej? Jeśli nie, to jaka jest podstawa prawna zwolnienia.

  Data publikacji: 2011-05-05
 14. Jak ująć w KPiR otrzymane bony towarowe w ramach programu lojalnościowego?

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą (sklep spożywczy), rozliczam się w KPiR. W ramach programu lojalnościowego jestem złotym klientem w firmie M., w której kupuję towary handlowe. W ramach tego otrzymuję od firmy M. bony towarowe do wykorzystania w tej firmie przy najbliższych lub późniejszych zakupach. Po zakupie towarów w firmie M. otrzymuję fakturę, na której widnieje kwota netto, VAT oraz kwota brutto (ta sama, co do zapłaty). Poniżej na fakturze widnieje forma płatności, tj. gotówka oraz bon towarowy. Zakup towarów ujmuję w KPiR w cenie zakupu z faktury zakupu. Czy wartość otrzymanego bonu towarowego jest dla mnie przychodem i powinienem ją wpisać w kol. 8 KPiR?

  Data publikacji: 2010-07-14
 15. Kwoty otrzymanej dotacji oraz wydatków nią finansowanych nie trzeba ewidencjonować w KPiR

  Pytanie: Firma otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności z wojewódzkiego urzędu pracy oraz tzw. dofinansowanie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków. Księgowość prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozumiem, że przychody z tytułu dotacji są zwolnione z podatku, podobnie jak sfinansowane nią koszty nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w księdze, czy też w odrębnej ewidencji, przychody z tytułu dotacji i opłacane z niej wydatki.

  Data publikacji: 2012-10-15
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.