RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal środa, 30 lipca 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 2. Sprzedaż otrzymanych w spadku samochodów nie jest działalnością gospodarczą

  Osoba sprzedająca jednorazowo elementy masy spadkowej nie jest podatnikiem VAT. Zatem przy sprzedaży odziedziczonych po zmarłym synu pojazdów nie trzeba płacić podatku od towarów i usług.

  Data publikacji: 2013-07-16
 3. Obowiązek podatkowy w usługach transportowych powstaje w dniu otrzymania zapłaty

  Pytanie: Podatnik prowadzi firmę transportową - międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Kiedy należy wystawić fakturę za wykonaną usługę i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

  Data publikacji: 2013-03-07
 4. Otrzymaną dotację na zakup maszyn spółka wykazuje w CIT-8 w całości

  Przychodu rozpoznawanego do celów bilansowych spółka nie powinna uwzględniać przy kalkulacji przychodu w deklaracji CIT-8 w kolejnych latach, w których wykorzysta środki trwałe. W konsekwencji otrzymane kwoty trzeba wykazać jednorazowo w tym roku, w którym firma otrzymała dopłatę.

  Data publikacji: 2014-03-11
 5. Umorzenie części pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW jest przychodem podatkowym

  Pytanie: Jednostka uzyskała częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) w wysokości 10% na realizację zadań inwestycyjnych przeprowadzonych na istniejących środkach trwałych (w ramach limitu de minimis). Potraktowała to jako przychód podatkowy, ale jednocześnie zwolniony na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 21 ustawy o CIT. Czy jednostka postąpiła prawidłowo?

  Data publikacji: 2013-02-25
 6. Pracodawca otrzyma wsparcie finansowe na zatrudnienie osób bezrobotnych

  Będą nowe narzędzia i instrumenty runku pracy mające wesprzeć pracodawców tworzących stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Jednym z nich będzie grant na telepracę. Inne możliwe formy wsparcia to m.in. świadczenie aktywizacyjne oraz pożyczka na utworzenia stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

  Data publikacji: 2013-02-25
 7. Jak rozliczyć WNT w przypadku otrzymania osobnej faktury za transport?

  Pytanie: W grudniu 2010 r. zakupiliśmy towar od kontrahenta z Czech - faktura za ten towar została wystawiona w grudniu. W styczniu 2011 kontrahent wystawił fakturę za grudniowy transport towaru. Jak ująć WNT - czy w grudniu wykazać w deklaracji tylko fakturę za towar wystawioną w grudniu czy też doliczyć do niej koszty transportu z faktury wystawionej w styczniu? A może w grudniu wykazać fakturę za towar a w styczniu za transport? Czy kursem waluty do przeliczenia obu faktur w takim przypadku, powinien być kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury za towar?

  Data publikacji: 2011-02-25
 8. Kiedy przy obliczeniu współczynnika proporcji uwzględniasz otrzymane dotacje?

  Pytanie: Spółka z o.o. (posiadająca status zakładu pracy chronionej) wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT. Otrzymuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Czy postępuje prawidłowo, nie uwzględniając dofinansowania w wyliczeniu proporcji?

  Data publikacji: 2008-03-21
 9. Otrzymanie zagranicznej faktury z informacją o procedurze samonaliczenia podatku VAT

  Pytanie: Dostaliśmy z zagranicy faktury VAT za korzystanie przez samochody ciężarowe z autostrad i faktury za przewóz samochodów ciężarowych koleją. Na fakturze widnieje napis: „obroty zgodnie z procedurą samonaliczenia podatku VAT”. Co on oznacza? Czy w tym przypadku należy wystawić fakturę wewnętrzną i wykazać podatek naliczony i należny? Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku korzystania z autostrad i jaką stawkę VAT za przewóz samochodów ciężarowych koleją?

  Data publikacji: 2010-03-01
 10. Kto otrzyma emeryturę na nowych zasadach?

  Podwyższenie wieku emerytalnego zarówno pracujących kobiet jak i mężczyzn czy ujednolicenie stażu ubezpieczeniowego, który będzie uprawniał do najniższej emerytury dla kobiet i mężczyzn to tylko niektóre zmiany przewidziane w projekcie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Data publikacji: 2012-02-22
 11. Odliczenie VAT z faktur otrzymanych w trakcie zawieszenia działalności

  Pytanie:  Przedsiębiorca (PKPiR , VAT) zawiesił działalność w okresie od 01.11.2012 r. do 15.04.2013 r. Podczas zawieszenia przedsiębiorca korzystał z usług kancelarii prawnej (prowadzenie sprawy o odzyskanie należności) od której otrzymał fakturę wystawioną w dniu 19.02.2013 r. Czy  przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT z w/w faktury w miesiącu 04/2013?

  Data publikacji: 2013-05-27
 12. Otrzymanie środków trwałych w stały zarząd a amortyzacja

  Pytanie: Czy jest kosztem uzyskania przychodu odpis amortyzacyjny od środków trwałych wniesionych aportem do spółki z o. o. po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym, który te środki otrzymał na zasadzie przekazania w trwały zarząd? Przekazanie zakładowi budżetowemu było nieodpłatne, za trwały zarząd pobierana była opłata, przekazany majątek służy działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, generuje przychody i koszty.

  Data publikacji: 2012-09-25
 13. Otrzymanie spadku po rodzicach a zwolnienie podatkowe

  Pytanie: W postępowaniu sądowym, które toczyło się o spadek po zmarłych rodzicach (tato umarł w 2005 r., a mama w 1980 r.), nabyłam budynek mieszkalny oraz grunty. Wartość spadku po oszacowaniu przez sąd wynosi 76.000 zł. Czy ja, jako córka, będę płacić podatek od spadków i darowizn skoro nabyłam ten spadek po 2007 r.?

  Data publikacji: 2011-05-28
 14. Zwolnienie z PIT środków unijnych otrzymanych na zakup środka trwałego

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą stosując KPiR. Otrzymałem dofinansowanie z funduszy unijnych, które przeznaczyłem na zakup środka trwałego. Kwota dofinansowania to 20.000 zł. Czy powyższą kwotę powinienem ująć w przychodzie działalności gospodarczej? Jeśli nie, to jaka jest podstawa prawna zwolnienia.

  Data publikacji: 2011-05-05
 15. Jak ująć w KPiR otrzymane bony towarowe w ramach programu lojalnościowego?

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą (sklep spożywczy), rozliczam się w KPiR. W ramach programu lojalnościowego jestem złotym klientem w firmie M., w której kupuję towary handlowe. W ramach tego otrzymuję od firmy M. bony towarowe do wykorzystania w tej firmie przy najbliższych lub późniejszych zakupach. Po zakupie towarów w firmie M. otrzymuję fakturę, na której widnieje kwota netto, VAT oraz kwota brutto (ta sama, co do zapłaty). Poniżej na fakturze widnieje forma płatności, tj. gotówka oraz bon towarowy. Zakup towarów ujmuję w KPiR w cenie zakupu z faktury zakupu. Czy wartość otrzymanego bonu towarowego jest dla mnie przychodem i powinienem ją wpisać w kol. 8 KPiR?

  Data publikacji: 2010-07-14

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.