RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal niedziela, 24 maja 2015 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Skutki podatkowe otrzymanej dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Pytanie:  Dostałam środki finansowane na  rozwój przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czy dotacja ta jest opodatkowana podatkiem dochodowym i czy koszty  związanie  z  zakupem towaru handlowych oraz wyposażenia i środków trwałych stanowią  koszt uzyskania przychodu? Czy od wyżej  wymienionych zakupów  mogę odliczyć VAT? Czy zwrot VAT będzie stanowił mój przychód?

  Data publikacji: 2010-10-25
 2. Kiedy można skorzystać ze zwolnienia otrzymanej darowizny z podatku?

  Pytanie: Otrzymałam od babci darowiznę. Darowizna pochodzi ze sprzedaży mieszkania babci. Jest to kwota 300.000 zł. Ponieważ babcia i dziadek sprzedali mieszkanie, a nie mają  innego, więc zamieszkali razem ze mną. Ja otrzymane pieniądze od babci przeznaczyłam na zakup domu, w którym obecnie razem wszyscy zamieszkujemy. Nadmieniam, że minął termin wpłaty pieniędzy 8 miesięcy. Czy taka darowizna podlega podatkowi od spadku i darowizn, bo przecież dziadkowie za te pieniądze zaspokoili również swoje potrzeby mieszkaniowe, tyle że wspólnie ze mną, ale dom jest kupiony na mnie?

  Data publikacji: 2011-06-02
 3. Czy środek trwały otrzymany tytułem darowizny podlega amortyzacji podatkowej?

  Pytanie: Osoba prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą otrzymała tytułem darowizny od ojca (na podstawie umowy darowizny pojazdu) samochód ciężarowy mercedes Benz model 310 2,9 TD, rok produkcji 1997, o wartości 13.000 zł. Darowizna ta jest wolna od podatku. Samochód został wprowadzony do działalności gospodarczej syna i wykorzystywany na cele tej działalności. Czy wspomniany pojazd, wpisany do środków trwałych, należy amortyzować, czy może - traktując jako samochód ciężarowy - można zaliczyć jednorazowo do kosztów działalności osoby obdarowanej? A może nie należy wprowadzić tego pojazdu do środków trwałych i nie można zaliczyć do kosztów podatkowych?

  Data publikacji: 2010-06-28
 4. Jak zaksięgować otrzymane przez jednostkę budżetową towary tytułem darowizny?

  Pytanie: Jesteśmy Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Otwartego, dostaliśmy w darowiźnie kaszki i mleko dla dzieci. Jak zaksięgować darowane towary?

  Data publikacji: 2011-07-04
 5. Podróż służbową można rozliczyć w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej

  Pytanie:  Firma wysłała pracowników na delegację do dwóch miejsc samochodem służbowym. Delegacja trwała: wyjazd 06.02.2015 Polska - granica z Niemcami 06.02.2015, pobyt w Niemczech 06.02.2015-09.02.2015, wyjazd z Niemiec 09.02.2015, przekroczenie granicy Niemcy/Dania 09.02.2015, pobyt w Dani 09.02.2015-11.02.2015, wyjazd z Dani 11.02.2015, przekroczenie granicy Dania/Polska 12.02.2015. W jaki sposobów obliczyć diety z tytułu podróży służbowej? Jaką stawkę EURO przyjąć do rozliczenia? Pracownicy rozliczyli się z rachunków za noclegi za które zapłacili ze swoich pieniędzy 13.02.2015 r. rachunki były w EURO. Zostaną rozliczeni w PLN. Jaki kurs EURO przyjąć do rozliczenia delegacji?

  Data publikacji: 2015-02-19
 6. Konsekwencje podatkowe otrzymania nagród związanych ze sprzedażą premiową

  Pytanie: Przedsiębiorca - osoba fizyczna - prowadzący w sklepie internetowym sprzedaż kosmetyków organizuje promocję dla klientów indywidualnych. Klienci (zgodnie z regulaminem promocji) za dokonane zakupy otrzymują punkty, a następnie za te punkty mogą otrzymać: rabaty przy kolejnych zakupach w okresie promocji (10% i 20%) i/lub nagrody w bonach Sodexo  po 400 zł i 800 zł, które mogą być przyznane kilkakrotnie, w zależności od wysokości dokonanych w czasie promocji zakupów. Na koniec dla trzech osób, które zdobędą największe ilości punktów, przewidziano bony na zakup kosmetyków w sklepie organizatora promocji o wartości 400 zł, 200 zł i 100 zł. Jedna osoba może więc uzyskać nagrody o łącznej wartości 1.200 zł i więcej. Jak będzie z podatkiem dochodowym u uczestników promocji? Jakie obowiązki ciążą na organizatorze w tej kwestii? Jak można to uregulować, by nie obarczać uczestnika kłopotami i kosztami? Czy dla określenia zobowiązania w podatku dochodowym po stronie uczestnika promocji - jeżeli w czasie trwanie jednej promocji uzyska on kilka nagród w różnych momentach - wartości tych nagród się sumuje czy traktuje się je oddzielnie i do każdej ma zastosowanie zwolnienie do określonej kwoty?

  Data publikacji: 2011-07-12
 7. Jak prowadzić ewidencję zapewniającą identyfikację transakcji związanych z otrzymaną dotacją?

  Pytanie: Spółka z o.o. otrzymała dotację na stworzenie, wdrożenie i promocję platformy dostarczającej narzędzie do zarządzania nieruchomościami w ramach projektu operacyjnego innowacyjna gospodarka działanie 8.1. Realizacja projektu zakończy się w 2012 r. Dofinansowanie wynosi maksimum 82,95% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa związana z prawidłowym rozliczaniem tego projektu? Czy ewidencję powinno prowadzić się na kontach zespołu nr 4 i kontach pozabilansowych nr 9, czy na kontach zespołu nr 4 i kontach zespołu nr 5? Jak powinny wyglądać zapisy na poszczególnych kontach? Czy analityka powinna zostać dopasowana do kryteriów związanych z projektem, czy też tak jak zbudowany jest harmonogram rzeczowo-finansowy?

  Data publikacji: 2010-12-13
 8. Odliczenie VAT z faktur otrzymanych w trakcie zawieszenia działalności

  Pytanie:  Przedsiębiorca (PKPiR , VAT) zawiesił działalność w okresie od 01.11.2012 r. do 15.04.2013 r. Podczas zawieszenia przedsiębiorca korzystał z usług kancelarii prawnej (prowadzenie sprawy o odzyskanie należności) od której otrzymał fakturę wystawioną w dniu 19.02.2013 r. Czy  przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT z w/w faktury w miesiącu 04/2013?

  Data publikacji: 2013-05-27
 9. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 10. Firmy otrzymają dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami

  Od 1 lutego 2015 r. przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Więcej na ten temat przeczytasz w tekście.

  Data publikacji: 2015-02-09
 11. Sposób ujęcia otrzymanych rabatów w rozliczeniu podatku dochodowego

  Pytanie: Spółka w roku 2013 otrzymała roczny rabat (credit nota) za realizację zakupionych towarów w roku 2012. W którym momencie należy ująć kwoty w/w rabatów jako przychód podatkowy?

  Data publikacji: 2013-05-08
 12. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 13. Sprzedaż otrzymanych w spadku samochodów nie jest działalnością gospodarczą

  Osoba sprzedająca jednorazowo elementy masy spadkowej nie jest podatnikiem VAT. Zatem przy sprzedaży odziedziczonych po zmarłym synu pojazdów nie trzeba płacić podatku od towarów i usług.

  Data publikacji: 2013-07-16
 14. Jakie dokumenty należy przekazać pracownikowi, który otrzymał emeryturę?

  Pytanie:  Dnia 10 lutego 2015 r. pracownik uzyskał decyzję o przyznaniu emerytury. Pracownik chce odejść z pracy i skorzystać ze świadczenia emerytalnego. Jakie dokumenty są niezbędne do wypełnienia i przekazania pracownikowi oraz do ZUS? Jakie są istotne informacje i jakie dokumenty należy przekazać pracownikowi do rozwiązania umowy i co istotnego powinno być zawarte w świadectwie pracy (pracodawca zatrudnia 26 osób).

  Data publikacji: 2015-02-19
 15. Otrzymanie środków trwałych w stały zarząd a amortyzacja

  Pytanie: Czy jest kosztem uzyskania przychodu odpis amortyzacyjny od środków trwałych wniesionych aportem do spółki z o. o. po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym, który te środki otrzymał na zasadzie przekazania w trwały zarząd? Przekazanie zakładowi budżetowemu było nieodpłatne, za trwały zarząd pobierana była opłata, przekazany majątek służy działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, generuje przychody i koszty.

  Data publikacji: 2012-09-25

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.