RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal sobota, 28 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Jak prowadzić ewidencję zapewniającą identyfikację transakcji związanych z otrzymaną dotacją?

  Pytanie: Spółka z o.o. otrzymała dotację na stworzenie, wdrożenie i promocję platformy dostarczającej narzędzie do zarządzania nieruchomościami w ramach projektu operacyjnego innowacyjna gospodarka działanie 8.1. Realizacja projektu zakończy się w 2012 r. Dofinansowanie wynosi maksimum 82,95% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa związana z prawidłowym rozliczaniem tego projektu? Czy ewidencję powinno prowadzić się na kontach zespołu nr 4 i kontach pozabilansowych nr 9, czy na kontach zespołu nr 4 i kontach zespołu nr 5? Jak powinny wyglądać zapisy na poszczególnych kontach? Czy analityka powinna zostać dopasowana do kryteriów związanych z projektem, czy też tak jak zbudowany jest harmonogram rzeczowo-finansowy?

  Data publikacji: 2010-12-13
 2. Umorzenie części pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW jest przychodem podatkowym

  Pytanie: Jednostka uzyskała częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) w wysokości 10% na realizację zadań inwestycyjnych przeprowadzonych na istniejących środkach trwałych (w ramach limitu de minimis). Potraktowała to jako przychód podatkowy, ale jednocześnie zwolniony na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 21 ustawy o CIT. Czy jednostka postąpiła prawidłowo?

  Data publikacji: 2013-02-25
 3. Otrzymaną dotację na zakup maszyn spółka wykazuje w CIT-8 w całości

  Przychodu rozpoznawanego do celów bilansowych spółka nie powinna uwzględniać przy kalkulacji przychodu w deklaracji CIT-8 w kolejnych latach, w których wykorzysta środki trwałe. W konsekwencji otrzymane kwoty trzeba wykazać jednorazowo w tym roku, w którym firma otrzymała dopłatę.

  Data publikacji: 2014-03-11
 4. Obowiązek podatkowy w usługach transportowych powstaje w dniu otrzymania zapłaty

  Pytanie: Podatnik prowadzi firmę transportową - międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Kiedy należy wystawić fakturę za wykonaną usługę i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

  Data publikacji: 2013-03-07
 5. Sposób ujęcia otrzymanych rabatów w rozliczeniu podatku dochodowego

  Pytanie: Spółka w roku 2013 otrzymała roczny rabat (credit nota) za realizację zakupionych towarów w roku 2012. W którym momencie należy ująć kwoty w/w rabatów jako przychód podatkowy?

  Data publikacji: 2013-05-08
 6. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 7. Firmy otrzymają dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami

  Od 1 lutego 2015 r. przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Więcej na ten temat przeczytasz w tekście.

  Data publikacji: 2015-02-09
 8. Odliczenie VAT z faktur otrzymanych w trakcie zawieszenia działalności

  Pytanie:  Przedsiębiorca (PKPiR , VAT) zawiesił działalność w okresie od 01.11.2012 r. do 15.04.2013 r. Podczas zawieszenia przedsiębiorca korzystał z usług kancelarii prawnej (prowadzenie sprawy o odzyskanie należności) od której otrzymał fakturę wystawioną w dniu 19.02.2013 r. Czy  przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT z w/w faktury w miesiącu 04/2013?

  Data publikacji: 2013-05-27
 9. Otrzymany w promocji laptop można wprowadzić do środków trwałych

  Pytanie:  Spółka z o.o. 22 sierpnia 2014 r. zawarła z operatorem sieci komórkowej A 36-miesięczną umowę na świadczenie usług Internetu mobilnego. W zamian spółka otrzymała laptop w promocyjnej cenie, który będzie spłacany w ratach przez cały okres trwania umowy.  W umowie jest zapis dotyczący modelu laptopa, jego wartości (1.188 zł brutto) oraz o płatności w ratach (36 rat po 33 zł). Równocześnie w tym samym dniu otrzymaliśmy od podmiotu B fakturę VAT na ten laptop. Wartość brutto faktury: 1188 zł, adnotacja: zapłacono gotówką (pozostało do zapłaty: 0,00 zł). Jak w takiej sytuacji zaksięgować fakturę otrzymaną od podmiotu B oraz jak rozliczać płatności ratalne do podmiotu A, podczas gdy mamy do czynienia z dwoma różnymi sprzedawcami tego samego przedmiotu i z dwoma sprzecznymi informacjami odnośnie sposobu płatności? Czy VAT z faktury otrzymanej od podmiotu B można w całości odliczyć w deklaracji VAT za sierpień 2014 r.?

  Data publikacji: 2014-09-15
 10. Podróż służbową można rozliczyć w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej

  Pytanie:  Firma wysłała pracowników na delegację do dwóch miejsc samochodem służbowym. Delegacja trwała: wyjazd 06.02.2015 Polska - granica z Niemcami 06.02.2015, pobyt w Niemczech 06.02.2015-09.02.2015, wyjazd z Niemiec 09.02.2015, przekroczenie granicy Niemcy/Dania 09.02.2015, pobyt w Dani 09.02.2015-11.02.2015, wyjazd z Dani 11.02.2015, przekroczenie granicy Dania/Polska 12.02.2015. W jaki sposobów obliczyć diety z tytułu podróży służbowej? Jaką stawkę EURO przyjąć do rozliczenia? Pracownicy rozliczyli się z rachunków za noclegi za które zapłacili ze swoich pieniędzy 13.02.2015 r. rachunki były w EURO. Zostaną rozliczeni w PLN. Jaki kurs EURO przyjąć do rozliczenia delegacji?

  Data publikacji: 2015-02-19
 11. Pracodawca otrzyma wsparcie finansowe na zatrudnienie osób bezrobotnych

  Będą nowe narzędzia i instrumenty runku pracy mające wesprzeć pracodawców tworzących stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Jednym z nich będzie grant na telepracę. Inne możliwe formy wsparcia to m.in. świadczenie aktywizacyjne oraz pożyczka na utworzenia stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

  Data publikacji: 2013-02-25
 12. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 13. Sprzedaż otrzymanych w spadku samochodów nie jest działalnością gospodarczą

  Osoba sprzedająca jednorazowo elementy masy spadkowej nie jest podatnikiem VAT. Zatem przy sprzedaży odziedziczonych po zmarłym synu pojazdów nie trzeba płacić podatku od towarów i usług.

  Data publikacji: 2013-07-16
 14. Jakie dokumenty należy przekazać pracownikowi, który otrzymał emeryturę?

  Pytanie:  Dnia 10 lutego 2015 r. pracownik uzyskał decyzję o przyznaniu emerytury. Pracownik chce odejść z pracy i skorzystać ze świadczenia emerytalnego. Jakie dokumenty są niezbędne do wypełnienia i przekazania pracownikowi oraz do ZUS? Jakie są istotne informacje i jakie dokumenty należy przekazać pracownikowi do rozwiązania umowy i co istotnego powinno być zawarte w świadectwie pracy (pracodawca zatrudnia 26 osób).

  Data publikacji: 2015-02-19
 15. Podatnik otrzyma e-maila z przypomnieniem o zapłacie podatku

  Uproszczenie i skonsolidowanie deklaracji podatkowych, wypełnianie przez urzędników deklaracji dla niektórych grup podatników - to niektóre rozwiązania programu e-Podatki. Część z nich zacznie obowiązywać już w przyszłym roku. Poinformowano na wtorkowej konferencji w Ministerstwie Finansów.

  Data publikacji: 2013-09-18

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.