RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal piątek, 19 września 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Otrzymaną dotację na zakup maszyn spółka wykazuje w CIT-8 w całości

  Przychodu rozpoznawanego do celów bilansowych spółka nie powinna uwzględniać przy kalkulacji przychodu w deklaracji CIT-8 w kolejnych latach, w których wykorzysta środki trwałe. W konsekwencji otrzymane kwoty trzeba wykazać jednorazowo w tym roku, w którym firma otrzymała dopłatę.

  Data publikacji: 2014-03-11
 2. Umorzenie części pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW jest przychodem podatkowym

  Pytanie: Jednostka uzyskała częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) w wysokości 10% na realizację zadań inwestycyjnych przeprowadzonych na istniejących środkach trwałych (w ramach limitu de minimis). Potraktowała to jako przychód podatkowy, ale jednocześnie zwolniony na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 21 ustawy o CIT. Czy jednostka postąpiła prawidłowo?

  Data publikacji: 2013-02-25
 3. Pracodawca otrzyma wsparcie finansowe na zatrudnienie osób bezrobotnych

  Będą nowe narzędzia i instrumenty runku pracy mające wesprzeć pracodawców tworzących stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Jednym z nich będzie grant na telepracę. Inne możliwe formy wsparcia to m.in. świadczenie aktywizacyjne oraz pożyczka na utworzenia stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

  Data publikacji: 2013-02-25
 4. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 5. Podatnik otrzyma e-maila z przypomnieniem o zapłacie podatku

  Uproszczenie i skonsolidowanie deklaracji podatkowych, wypełnianie przez urzędników deklaracji dla niektórych grup podatników - to niektóre rozwiązania programu e-Podatki. Część z nich zacznie obowiązywać już w przyszłym roku. Poinformowano na wtorkowej konferencji w Ministerstwie Finansów.

  Data publikacji: 2013-09-18
 6. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 7. Sprzedaż otrzymanych w spadku samochodów nie jest działalnością gospodarczą

  Osoba sprzedająca jednorazowo elementy masy spadkowej nie jest podatnikiem VAT. Zatem przy sprzedaży odziedziczonych po zmarłym synu pojazdów nie trzeba płacić podatku od towarów i usług.

  Data publikacji: 2013-07-16
 8. Otrzymanie środków trwałych w stały zarząd a amortyzacja

  Pytanie: Czy jest kosztem uzyskania przychodu odpis amortyzacyjny od środków trwałych wniesionych aportem do spółki z o. o. po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym, który te środki otrzymał na zasadzie przekazania w trwały zarząd? Przekazanie zakładowi budżetowemu było nieodpłatne, za trwały zarząd pobierana była opłata, przekazany majątek służy działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, generuje przychody i koszty.

  Data publikacji: 2012-09-25
 9. Zwolnienie z PIT środków unijnych otrzymanych na zakup środka trwałego

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą stosując KPiR. Otrzymałem dofinansowanie z funduszy unijnych, które przeznaczyłem na zakup środka trwałego. Kwota dofinansowania to 20.000 zł. Czy powyższą kwotę powinienem ująć w przychodzie działalności gospodarczej? Jeśli nie, to jaka jest podstawa prawna zwolnienia.

  Data publikacji: 2011-05-05
 10. Jak ująć w KPiR otrzymane bony towarowe w ramach programu lojalnościowego?

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą (sklep spożywczy), rozliczam się w KPiR. W ramach programu lojalnościowego jestem złotym klientem w firmie M., w której kupuję towary handlowe. W ramach tego otrzymuję od firmy M. bony towarowe do wykorzystania w tej firmie przy najbliższych lub późniejszych zakupach. Po zakupie towarów w firmie M. otrzymuję fakturę, na której widnieje kwota netto, VAT oraz kwota brutto (ta sama, co do zapłaty). Poniżej na fakturze widnieje forma płatności, tj. gotówka oraz bon towarowy. Zakup towarów ujmuję w KPiR w cenie zakupu z faktury zakupu. Czy wartość otrzymanego bonu towarowego jest dla mnie przychodem i powinienem ją wpisać w kol. 8 KPiR?

  Data publikacji: 2010-07-14
 11. Kwoty otrzymanej dotacji oraz wydatków nią finansowanych nie trzeba ewidencjonować w KPiR

  Pytanie: Firma otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności z wojewódzkiego urzędu pracy oraz tzw. dofinansowanie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków. Księgowość prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozumiem, że przychody z tytułu dotacji są zwolnione z podatku, podobnie jak sfinansowane nią koszty nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w księdze, czy też w odrębnej ewidencji, przychody z tytułu dotacji i opłacane z niej wydatki.

  Data publikacji: 2012-10-15
 12. Jak ująć w KPiR dotację unijną otrzymaną po przyjęciu środka trwałego do użytkowania?

  Pytanie: W 2010 r. otworzyliśmy myjnię bezdotykową. Przyjęliśmy do użytkowania i rozpoczęliśmy naliczanie odpisów amortyzacyjnych. W listopadzie 2011 r. otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych w wysokości 45% inwestycji. Jak ująć otrzymaną dotację w KPiR? Co z naliczoną wcześniej amortyzacją zaksięgowaną w koszty w 2010 r. i od stycznia do października 2011 r.?

  Data publikacji: 2012-02-08
 13. Kiedy należy rozliczyć VAT z faktury: w chwili zapłaty za fakturę czy w miesiącu jej otrzymania?

  Pytanie: Wraz z dostawą towarów handlowych otrzymałem fakturę VAT. Na fakturze znajduje się umieszczony przez sprzedawcę dopisek „ Faktura stanowi potwierdzenie odbioru towaru. Do chwili całkowitej zapłaty towar stanowi własność firmy ….(tj. sprzedającego)”. Otrzymany towar sprzedaję innym odbiorcom. Kiedy mogę rozliczyć VAT z tej faktury? Czy w chwili zapłaty za fakturę, czy w miesiącu jej otrzymania i czy w takiej sytuacji ma zastosowanie art. 86 ust. 12 ustawy o VAT?

  Data publikacji: 2011-06-17
 14. Kiedy rozliczyć fakturę zakupu otrzymaną po trzech miesiącach od wystawienia?

  Pytanie: W dniu 16 listopada 2010 r. otrzymałam pocztą (list zwykły) fakturę VAT z datą wystawienia 19 sierpnia 2010 r. W jakim miesiącu powinnam zaksięgować otrzymaną fakturę w KPiR oraz w jakim miesiącu mogę odliczyć VAT od tej faktury? Czy jeszcze w październiku, czy może wpisać na fakturze „wpłynęło 16 listopada 2010 r.” i zaksięgować ją w dniu otrzymania? Nadmienię, iż prowadzę KPiR metodą kasową, tj. wydatek ujmuję w księdze w dniu wystawienia faktury.

  Data publikacji: 2010-11-25
 15. Rozliczenie zakupu złomu w razie nieotrzymania złomu od sprzedającego złom podatnika

  Pytanie: W dniu 23 czerwca 2011 r. dokonaliśmy przedpłaty na zakup złomu przelewem. W dniu 27 czerwca 2011 r. nastąpił odbiór złomu. Do tej pory, tj. do 13 lipca 2011 r. nie otrzymaliśmy faktury na wpłaconą zaliczkę, ani też faktury na odbiór złomu. Kiedy mamy wystawić fakturę wewnętrzną do wpłaconej zaliczki? Czy w czerwcu, czy w dniu otrzymania faktury zaliczkowej od kontrahenta? Kiedy ująć przedmiotową transakcję w deklaracji VAT?

  Data publikacji: 2011-08-10

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.