RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 2 października 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Otrzymaną dotację na zakup maszyn spółka wykazuje w CIT-8 w całości

  Przychodu rozpoznawanego do celów bilansowych spółka nie powinna uwzględniać przy kalkulacji przychodu w deklaracji CIT-8 w kolejnych latach, w których wykorzysta środki trwałe. W konsekwencji otrzymane kwoty trzeba wykazać jednorazowo w tym roku, w którym firma otrzymała dopłatę.

  Data publikacji: 2014-03-11
 2. Stawka podatku dochodowego od dochodów z dywidend otrzymanych przez nierezydentów

  Pytanie: Nasza spółka przygotowuje się do wypłaty dywidendy z zysku za 2009 r. Posiadaczami akcji są również spółki i osoby fizyczne niebędące rezydentami polskimi. Żadna z nich nie ma więcej niż 4% akcji. Czy wybraliśmy prawidłowe stawki podatku do opodatkowania tych dywidend, pod warunkiem, że otrzymamy certyfikaty rezydencji w tych państwach: Wielka Brytania - 10%, Niemcy - 15%, Cypr - 10%, USA - 19%, Malezja - zwolnione, Brytyjskie Wyspy Dziewicze - 19%, Holandia - 15%?

  Data publikacji: 2010-12-15
 3. Jak postąpić z pracownikiem, który nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego?

  Pytanie: Pracownik nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS i powrócił do pracy po długiej chorobie. W bieżącym roku ma już wykorzystany cały okres zasiłkowy. Proszę mi podpowiedzieć, czy jeżeli ten pracownik dostarczył mi ponownie zwolnienie lekarskie, należy mu się wynagrodzenie lub zasiłek z tego tytułu, czy ma tylko usprawiedliwioną nieobecność? Obawiam się, że osoba ta może również pójść na zwolnienie lekarskie zaraz na początku przyszłego roku, czy wtedy od nowa należy mu liczyć okres zasiłkowy? Jaką podstawę przyjmuję do wyliczenia zasiłku, wynagrodzenia chorobowego?

  Data publikacji: 2008-12-01
 4. Umorzenie części pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW jest przychodem podatkowym

  Pytanie: Jednostka uzyskała częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) w wysokości 10% na realizację zadań inwestycyjnych przeprowadzonych na istniejących środkach trwałych (w ramach limitu de minimis). Potraktowała to jako przychód podatkowy, ale jednocześnie zwolniony na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 21 ustawy o CIT. Czy jednostka postąpiła prawidłowo?

  Data publikacji: 2013-02-25
 5. Otrzymany w promocji laptop można wprowadzić do środków trwałych

  Pytanie:  Spółka z o.o. 22 sierpnia 2014 r. zawarła z operatorem sieci komórkowej A 36-miesięczną umowę na świadczenie usług Internetu mobilnego. W zamian spółka otrzymała laptop w promocyjnej cenie, który będzie spłacany w ratach przez cały okres trwania umowy.  W umowie jest zapis dotyczący modelu laptopa, jego wartości (1.188 zł brutto) oraz o płatności w ratach (36 rat po 33 zł). Równocześnie w tym samym dniu otrzymaliśmy od podmiotu B fakturę VAT na ten laptop. Wartość brutto faktury: 1188 zł, adnotacja: zapłacono gotówką (pozostało do zapłaty: 0,00 zł). Jak w takiej sytuacji zaksięgować fakturę otrzymaną od podmiotu B oraz jak rozliczać płatności ratalne do podmiotu A, podczas gdy mamy do czynienia z dwoma różnymi sprzedawcami tego samego przedmiotu i z dwoma sprzecznymi informacjami odnośnie sposobu płatności? Czy VAT z faktury otrzymanej od podmiotu B można w całości odliczyć w deklaracji VAT za sierpień 2014 r.?

  Data publikacji: 2014-09-15
 6. Pracodawca otrzyma wsparcie finansowe na zatrudnienie osób bezrobotnych

  Będą nowe narzędzia i instrumenty runku pracy mające wesprzeć pracodawców tworzących stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Jednym z nich będzie grant na telepracę. Inne możliwe formy wsparcia to m.in. świadczenie aktywizacyjne oraz pożyczka na utworzenia stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

  Data publikacji: 2013-02-25
 7. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 8. Odliczenie VAT z faktur otrzymanych w trakcie zawieszenia działalności

  Pytanie:  Przedsiębiorca (PKPiR , VAT) zawiesił działalność w okresie od 01.11.2012 r. do 15.04.2013 r. Podczas zawieszenia przedsiębiorca korzystał z usług kancelarii prawnej (prowadzenie sprawy o odzyskanie należności) od której otrzymał fakturę wystawioną w dniu 19.02.2013 r. Czy  przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT z w/w faktury w miesiącu 04/2013?

  Data publikacji: 2013-05-27
 9. Podatnik otrzyma e-maila z przypomnieniem o zapłacie podatku

  Uproszczenie i skonsolidowanie deklaracji podatkowych, wypełnianie przez urzędników deklaracji dla niektórych grup podatników - to niektóre rozwiązania programu e-Podatki. Część z nich zacznie obowiązywać już w przyszłym roku. Poinformowano na wtorkowej konferencji w Ministerstwie Finansów.

  Data publikacji: 2013-09-18
 10. Sprzedaż otrzymanych w spadku samochodów nie jest działalnością gospodarczą

  Osoba sprzedająca jednorazowo elementy masy spadkowej nie jest podatnikiem VAT. Zatem przy sprzedaży odziedziczonych po zmarłym synu pojazdów nie trzeba płacić podatku od towarów i usług.

  Data publikacji: 2013-07-16
 11. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego

  Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który uniemożliwi rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

  Data publikacji: 2013-04-15
 12. Otrzymanie środków trwałych w stały zarząd a amortyzacja

  Pytanie: Czy jest kosztem uzyskania przychodu odpis amortyzacyjny od środków trwałych wniesionych aportem do spółki z o. o. po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym, który te środki otrzymał na zasadzie przekazania w trwały zarząd? Przekazanie zakładowi budżetowemu było nieodpłatne, za trwały zarząd pobierana była opłata, przekazany majątek służy działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, generuje przychody i koszty.

  Data publikacji: 2012-09-25
 13. Zwolnienie z PIT środków unijnych otrzymanych na zakup środka trwałego

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą stosując KPiR. Otrzymałem dofinansowanie z funduszy unijnych, które przeznaczyłem na zakup środka trwałego. Kwota dofinansowania to 20.000 zł. Czy powyższą kwotę powinienem ująć w przychodzie działalności gospodarczej? Jeśli nie, to jaka jest podstawa prawna zwolnienia.

  Data publikacji: 2011-05-05
 14. Jak ująć w KPiR otrzymane bony towarowe w ramach programu lojalnościowego?

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą (sklep spożywczy), rozliczam się w KPiR. W ramach programu lojalnościowego jestem złotym klientem w firmie M., w której kupuję towary handlowe. W ramach tego otrzymuję od firmy M. bony towarowe do wykorzystania w tej firmie przy najbliższych lub późniejszych zakupach. Po zakupie towarów w firmie M. otrzymuję fakturę, na której widnieje kwota netto, VAT oraz kwota brutto (ta sama, co do zapłaty). Poniżej na fakturze widnieje forma płatności, tj. gotówka oraz bon towarowy. Zakup towarów ujmuję w KPiR w cenie zakupu z faktury zakupu. Czy wartość otrzymanego bonu towarowego jest dla mnie przychodem i powinienem ją wpisać w kol. 8 KPiR?

  Data publikacji: 2010-07-14
 15. Kwoty otrzymanej dotacji oraz wydatków nią finansowanych nie trzeba ewidencjonować w KPiR

  Pytanie: Firma otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności z wojewódzkiego urzędu pracy oraz tzw. dofinansowanie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków. Księgowość prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozumiem, że przychody z tytułu dotacji są zwolnione z podatku, podobnie jak sfinansowane nią koszty nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w księdze, czy też w odrębnej ewidencji, przychody z tytułu dotacji i opłacane z niej wydatki.

  Data publikacji: 2012-10-15

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.