RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 31 lipca 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Moment księgowania faktury w pkpir

  Pytanie: Dnia 10 stycznia 2011 r. otrzymałam fakturę za wywóz odpadów wystawioną 31 grudnia 2010 r. z terminem płatności 14 stycznia 2011 r. Z jaką datą należy ją zaksięgować w koszty? Prowadzę pkpir.

  Data publikacji: 2011-01-25
 2. Księgowanie wydatków z tytułu leasingu pracowniczego

  Pytanie: Jak zaksięgować wydatki z tytułu leasingu pracowniczego: w ciężar kosztów wynagrodzeń czy usług obcych?

  Data publikacji: 2011-06-09
 3. Zakup sprzętu komputerowego - księgowanie

  Pytanie: Jak zaksięgować zakup sprzętu komputerowego? Faktura z 5 maja 2011 r. zawiera następujące pozycje:komputer - wartość netto 1.800 zł + VAT 414 zł,drukarka - wartość netto 1200 zł + VAT 276 zł,D-link - wartość netto 60 zł + VAT 13,80 zł,Usługa transportowa - wartość netto 5 zł + VAT 4,07 zł.Faktura z 18 maja 2011 r. dotyczy natomiast UPS (podtrzymywacz prądu) - cena netto 350 zł + VAT 80,50 zł. Sprzęt będzie podłączony do użytkowania i również będzie faktura za tę usługę.

  Data publikacji: 2011-05-24
 4. Jak księgować wpłaty na fundusz remontowy?

  Pytanie: Zakład Usług Komunalnych obsługuje wspólnoty mieszkaniowe w zakresie ogrzewania pomieszczeń, konserwacji urządzeń, dostarczania energii cieplnej do pomieszczeń wspólnych, wywozu śmieci (jako administrator). Za administrowanie pobiera opłaty kosztów zarządzania, odpłatność za usługi wywozu śmieci i energię. Ponadto lokatorzy dokonują wpłat na fundusz remontowy, które są następnie odprowadzane na rachunki bankowe poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Czy opłaty lokatorów na fundusz remontowy należy w Zakładzie Usług Komunalnych traktować jako wpływy ze sprzedaży usług, a przekazane wpłaty na konto bankowe wspólnot - jako koszt własny tej sprzedaży, czy też należy wyodrębnić konto rozrachunkowe dla rozliczenia funduszu remontowego?

  Data publikacji: 2011-10-13
 5. Opłata za usługę a księgowanie

  Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała fakturę  za opłatę przyłączeniową. Dotyczy ona podłączenia energii elektrycznej do kontenera szatniowo-sanitarnego. Z jakiego paragrafu powinna być zapłacona ta opłata z 4300 czy z 4430?

  Data publikacji: 2012-06-28
 6. Księgowanie towarów handlowych od dostawcy zagranicznego

  Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować zakup towarów handlowych od dostawcy zagranicznego? Chodzi mi zarówno o dostawców unijnych i spoza Unii. Ponadto, jak prawidłowo zaksięgować sprzedaż towarów handlowych dla odbiorców spoza Unii. Jak rozliczać magazyn? W jakich cenach? Czy może być prowadzona ewidencja w cenach zakupu? Prowadzę pełną księgowość.

  Data publikacji: 2012-07-31
 7. Jednomiesięczną lokatę księguje się w zespole 1

  Pytanie: Spółdzielnia założyła jednomiesięczną lokatę. Na jakie konto należy ją zaksięgować?

  Data publikacji: 2012-10-16
 8. Środki trwałe w budowie a VAT i księgowanie

  Pytanie: W 2011 r. rozpoczęta została przebudowa budynku (przewidziana na 2 lata). Będę więc miała środki trwałe w budowie, łącznie na 3.000.000 zł. Jak powinnam rozliczać faktury za kolejne roboty budowlane, jak ujmować w deklaracji VAT-7: jako podatek naliczony od środków trwałych, czy jak od pozostałych zakupów? Jak rozliczać korektę VAT, bo mam rozliczenie strukturą (różnica punktowa jest powyżej 2 punktów)?

  Data publikacji: 2011-02-10
 9. Księgowania w firmie będącej pośrednikiem w sprzedaży paliw silnikowych i opałowych

  Pytanie: Moje pytanie dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych  firmy zajmującej się sprzedażą i będącą pośrednikiem w sprzedaży paliw silnikowych i opałowych. W jaki sposób powinien wyglądać plan kont? Jak się księguje podstawowe dokumenty: faktury sprzedaży (oleju napędowego, opałowego i usługi pośredniczącej) i zakupu, jak również dokumentacji dodatkowej np. dokument SAD. Jak powinno wyglądać naliczanie i księgowanie akcyzy?

  Data publikacji: 2010-08-11
 10. Księgowanie kosztów za wykonane usługi wdrożeniowe na podstawie duplikatu faktury - czy będą stanowiły KUP?

  Pytanie: Spółka w 2005 r. zawarła umowę z firmą na wdrożenie nowego systemu i jego uruchomienie. W 2005 r. spółka dokonała zakupu programu i rozpoczęto prace wdrożeniowe. Procesy wdrożeniowe obejmowały: analizę procesów obecnych i przyszłych, instalację aplikacji testowej, szkolenie pracowników, parametryzację modułów, przygotowanie danych do migracji, przeniesienie danych produkcyjnych i start produkcyjnych. Od 2006 r. spółka rozpoczęła pracę na nowej aplikacji. Do dnia oddania do użytkowania, tj. 1 stycznia 2006 r., spółka powiększyła wartość programu o wyfakturowane usługi na podstawie protokołów odbioru i od lutego 2006 r. rozpoczęła amortyzację wartości niematerialnych i prawnych. Pozostałe usługi wykonane przez firmę wdrożeniową były przez naszą spółkę kwestionowane ze względu na błędy pojawiające się przy użytkowaniu. Do czasu usunięcia błędów spółka wstrzymała odbiór wykonanych prac od firmy wdrożeniowej. Firma wdrażająca do 31 grudnia 2007 r. usunęła tylko część zgłoszonych błędów, a część uznała za dotyczące budowy  systemu i nakazała wnieść o naprawę do producenta systemu. Wystawiła dla spółki fakturę w 2008 r. za wykonane usługi dotyczące: szkolenia trenerów, przeniesienie danych, migrację danych, parametryzację modułów. Spółka nie przyjęła wystawionych faktur i nie ujęła ich w księgach. Rozwiązano umowę, zaangażowano nową firmę, która usunęła występujące błędy. Firma wdrożeniowa, z którą rozwiązano umowę, wniosła sprawę do sądu. W 2011 r. sąd  uznał w części roszczenie firmy wdrażającej za zasadne i w wyroku zasądził zapłatę części faktury, odsetki, część kosztów zastępstwa procesowego, część wpisu proporcjonalnie do wygranej sprawy. Jak prawidłowo powinna być ujęta w księgach 2011 r. faktura z 2008 r. za wykonane usługi wdrożeniowe, księgowana na podstawie duplikatu faktury wystawionego w 2011 r. oraz czy wykonane usługi będą stanowiły koszt podatkowy 2011 r.? Jak prawidłowo spółka powinna ująć w księgach 2011 r. duplikat faktury z 2008 r. wystawiony w 2011 r.? Czy poniesiony koszt wdrożenia będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy koszty odsetek, wpisu, kosztów zastępstwa będą stanowiły koszt podatkowy?

  Data publikacji: 2011-03-24
 11. Czy prawidłowe jest księgowanie wpływów ze sprzedaży ośrodka wczasowego w przychody?

  Pytanie: Nasza Spółdzielnia jest współwłaścicielem 1/14 ośrodka wczasowego nad morzem. Do końca roku 2008 to my prowadziliśmy w tym ośrodku działalność w imieniu wszystkich współwłaścicieli. Od początku 2009 r. do  chwili obecnej ośrodek został wydzierżawiony (w umowie zapisano, że prowadzona działalność musi być zgodna z działalnością prowadzoną tam do tej pory, tzn. organizowanie wczasów i innego wypoczynku oraz nazwa musi pozostać niezmieniona). Nasi pracownicy przez ostatnie pięć / sześć lat sporadycznie korzystali z wczasów w tym ośrodku. Wpływy z dzierżawy księgowane były na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W bilansie budynki ośrodka i inne środki trwałe widnieją w rzeczowych aktywach trwałych - środkach trwałych. Obecnie zamierzamy sprzedać naszą 1/14 współwłasności. Czy prawidłowe będzie zaksięgowanie wpływów ze sprzedaży w przychody? Chcielibyśmy poprawić wynik finansowy.

  Data publikacji: 2012-01-26
 12. WNT od podatnika czynnego oraz podmiotu niebedącego podatnikiem VAT a rejestry VAT i księgowanie

  Pytanie: Jak należy ująć w rejestrach VAT dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od podatnika VAT-UE (spoza Polski) lub kontrahenta, który takim podatnikiem nie jest? Jak zaksięgować takie transakcje?

  Data publikacji: 2010-12-30
 13. Wniesienie dopłat do kapitału - księgowanie, ujęcie w bilansie i PCC

  Pytanie: Wspólnicy spółki z o.o. postanowili dokonać wpłat gotówki na kapitał rezerwowy, zgodnie z uchwałą wspólników w tej sprawie. Czy na takiej uchwale powinna być data, do kiedy należy te dopłaty uiścić? Nadmieniam, iż wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Jakie księgowania należy ująć w księgach na te dopłaty i jak przedstawić w bilansie? Czy wniesienie dopłat do kapitału podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Data publikacji: 2010-02-12
 14. Jak księgować premię termo modernizacyjną i czy zwiększa ona wartość środka trwałego?

  Pytanie: Spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi  inwestycje typu  docieplanie budynków  mieszkalnych, na które  dostaje tzw. kredyty termoizolacyjne. Po  spełnieniu wszystkich  warunków  zawartych  w tej umowie dostajemy  premię. Jak księgować tę premię  i czy podwyższa  ona wartość środka  trwałego?

  Data publikacji: 2011-09-02
 15. Księgowanie zakupów spółki z o.o. dokonywanych na rzecz otwieranej apteki

  Pytanie: W spółce z o.o. do tej pory wszystkie koszty były ewidencjonowane tylko na zespołach 4. W chwili obecnej zostanie otwarta apteka. Czy zakupy dokonywane do apteki też muszą być księgowane na 4 czy mogę dokonywać rozliczeń poprzez konto 311? W jaki sposób księgować każdy dokument zakupu tzn. Ma Dostawca, Wn VAT, Wn 311? Jak potem dokonywać rozliczeń konta 311? W jaki sposób następnie prawidłowo przedstawiać stan magazynowy konta 311? Na koniec każdego miesiąca będzie paragon z kasy fiskalnej. W jaki sposób ma on być księgowany? Dodatkowo dwa razy w miesiącu jest refundacja z NFZ. Jak prawidłowo i ją rozliczać, zważywszy na fakt, że sprzedaż jest już wliczana w sprzedaż paragonową? Jakie konta księgowe winny być uwzględnione? Konto 311 też ma tutaj znaczenie? Jak prawidłowo księgować całe rozliczenie apteki z zakupionego towaru i dokonanej sprzedaży? Problem stwarza fakt, że każdy zakupiony lek może mieć inną marżę. Jak księgować VA T od marży? W jaki sposób korzystać z konta 730 albo 731?

  Data publikacji: 2011-11-09

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.