RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal środa, 17 września 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Środki trwałe w budowie a VAT i księgowanie

  Pytanie: W 2011 r. rozpoczęta została przebudowa budynku (przewidziana na 2 lata). Będę więc miała środki trwałe w budowie, łącznie na 3.000.000 zł. Jak powinnam rozliczać faktury za kolejne roboty budowlane, jak ujmować w deklaracji VAT-7: jako podatek naliczony od środków trwałych, czy jak od pozostałych zakupów? Jak rozliczać korektę VAT, bo mam rozliczenie strukturą (różnica punktowa jest powyżej 2 punktów)?

  Data publikacji: 2011-02-10
 2. WNT od podatnika czynnego oraz podmiotu niebedącego podatnikiem VAT a rejestry VAT i księgowanie

  Pytanie: Jak należy ująć w rejestrach VAT dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od podatnika VAT-UE (spoza Polski) lub kontrahenta, który takim podatnikiem nie jest? Jak zaksięgować takie transakcje?

  Data publikacji: 2010-12-30
 3. Wniesienie dopłat do kapitału - księgowanie, ujęcie w bilansie i PCC

  Pytanie: Wspólnicy spółki z o.o. postanowili dokonać wpłat gotówki na kapitał rezerwowy, zgodnie z uchwałą wspólników w tej sprawie. Czy na takiej uchwale powinna być data, do kiedy należy te dopłaty uiścić? Nadmieniam, iż wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Jakie księgowania należy ująć w księgach na te dopłaty i jak przedstawić w bilansie? Czy wniesienie dopłat do kapitału podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Data publikacji: 2010-02-12
 4. Jak księgować premię termo modernizacyjną i czy zwiększa ona wartość środka trwałego?

  Pytanie: Spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi  inwestycje typu  docieplanie budynków  mieszkalnych, na które  dostaje tzw. kredyty termoizolacyjne. Po  spełnieniu wszystkich  warunków  zawartych  w tej umowie dostajemy  premię. Jak księgować tę premię  i czy podwyższa  ona wartość środka  trwałego?

  Data publikacji: 2011-09-02
 5. Księgowanie nadwyżki zbiorów bibliotecznych

  Pytanie: Fundacja zajmuje się m.in. prowadzeniem biblioteki i sprzedażą książek, które zostały zakupione lub wytworzone nawet kilka lat temu. Dotychczas fundacja nigdy nie sporządzała remanentu z posiadanych książek i nigdy nie zostały wykazane w aktywach. Spis tych książek opiewa na dość znaczną kwotę. Jakich księgowań należy dokonać w sytuacji ujawnienia książek, które nigdy nie były wykazywane?

  Data publikacji: 2011-03-07
 6. Faktura za nocleg, VAT a księgowanie

  Pytanie:  Wspólnik spółki z o.o. wykupił nocleg i otrzymał fakturę VAT. Czy VAT od usług noclegowych związanych z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu? Jak zaksięgować to zdarzenie?

  Data publikacji: 2009-09-07
 7. Księgowanie faktury w walucie obcej

  Pytanie: Czy poprawnie zaksięgujemy fakturę w walucie obcej (Euro) polskiego kontrahenta, dla której stosujemy dwa różne kursy walut. Inny dla celów VAT oraz inny dla celów CIT. Jeżeli:Kwota faktury wynosi:  10.000 Euro netto, 800 Euro VAT , 10.800 Euro bruttoData faktury: 11.03.2011, Data sprzedaży 26.02.2011Kurs dla celów VAT: 3,9988 z dnia 04.03.2011Kurs dla celów CIT: 3,9915 z dnia 10.03.2011Wn  301  10 000 Eu x 3,9915 = 39.915 zł.Wn 221  800 Eu x 3,9988 = 3 199,04Ma 204 10 000 Eu x 3,9915 + 800 Eu x 3,9988 = 43.114,04

  Data publikacji: 2011-07-08
 8. Księgowanie kwoty z tytułu długoterminowego najmu

  Pytanie: We wrześniu lub w październiku 2009 r. otrzymałem dokument spełniający warunki uznania go za dowód księgowy, który dotyczy najmu powierzchni za okres wrzesień 2009 r. - grudzień 2010 r. na łączną kwotę 26.000 zł. Kwota ta została zapłacona z góry za cały okres objęty najmem. Jak należy prawidłowo ująć tę kwotę w księgach rachunkowych? Czy cała kwota 26.000 zł, pomimo okresu rozliczenia trwającego dłużej niż 12 miesięcy, powinna być ujęta jako krótkoterminowe RMK czynne?

  Data publikacji: 2010-03-16
 9. Księgowanie nabycia przez spółkę wierzytelności

  Pytanie: Spółka SA nabyła za 1.500 zł wierzytelności o łącznej wartości 836.831,11 zł. W jaki sposób to zaksięgować, ponieważ prezes Spółki zasugerował, żeby wprowadzić do ksiąg z jednoczesnym utworzeniem rezerwy, tak aby nie wpływało to na wynik finansowy? Jedynie wpłata środków przez dłużnika powodowałaby dodatkowy przychód. Czy to jest to zgodne?

  Data publikacji: 2011-06-17
 10. Księgowanie sprzedaży udziału przez wspólnika firmy

  Pytanie: Wspólnik firmy posiada udział o wartości nominalnej 500 zł. Udział sprzedał firmie za kwotę 3.000,00 zł i wyraził zgodę na umorzenie owego udziału przez firmę. Proszę o podanie księgowań na kontach zaistniałej sytuacji. Czy po stronie sprzedającego następuje zobowiązanie podatkowe, czy kupujący wystawia informację w postaci PIT do US?

  Data publikacji: 2011-12-21
 11. Księgowanie zakupów spółki z o.o. dokonywanych na rzecz otwieranej apteki

  Pytanie: W spółce z o.o. do tej pory wszystkie koszty były ewidencjonowane tylko na zespołach 4. W chwili obecnej zostanie otwarta apteka. Czy zakupy dokonywane do apteki też muszą być księgowane na 4 czy mogę dokonywać rozliczeń poprzez konto 311? W jaki sposób księgować każdy dokument zakupu tzn. Ma Dostawca, Wn VAT, Wn 311? Jak potem dokonywać rozliczeń konta 311? W jaki sposób następnie prawidłowo przedstawiać stan magazynowy konta 311? Na koniec każdego miesiąca będzie paragon z kasy fiskalnej. W jaki sposób ma on być księgowany? Dodatkowo dwa razy w miesiącu jest refundacja z NFZ. Jak prawidłowo i ją rozliczać, zważywszy na fakt, że sprzedaż jest już wliczana w sprzedaż paragonową? Jakie konta księgowe winny być uwzględnione? Konto 311 też ma tutaj znaczenie? Jak prawidłowo księgować całe rozliczenie apteki z zakupionego towaru i dokonanej sprzedaży? Problem stwarza fakt, że każdy zakupiony lek może mieć inną marżę. Jak księgować VA T od marży? W jaki sposób korzystać z konta 730 albo 731?

  Data publikacji: 2011-11-09
 12. Księgowanie w KPiR faktury korygującej, która dotyczy faktur z poprzednich miesięcy

  Pytanie: W jaki sposób zaksięgować w KPiR fakturę korygującą VAT wystawioną np. w kwietniu, która dotyczy faktur z poprzednich miesięcy np. stycznia i lutego? Z VAT nie mam wątpliwości, że należy go uwzględnić w miesiącu wystawienia faktury korygującej, natomiast co z kwotą netto z faktury korygującej? Czy uwzględnić te kwoty w miesiącach, których dotyczy korekta czy można je również rozliczyć w miesiącu wystawienia faktury? Zaznaczam, że korekty dotyczą nabycia towarów, które zostały zwrócone dostawcy. Proszę o odpowiedź w tej sprawie tym bardziej, że zdarzają się korekty dotyczące nabyć za poprzednie lata i co wówczas? Czy cofamy się z kwotami netto do tych lat? Czy jest jakaś różnica w tym samym przypadku prowadząc księgi handlowe?

  Data publikacji: 2011-06-03
 13. Księgowanie w KPiR zakupu usługi cięcia materiału służącego do wytworzenia towaru handlowego

  Pytanie: Podatnik prowadzi firmę stolarską. Wraz z zakupem materiałów do produkcji mebli - płyt, nabywa usługę ich cięcia. Do której kolumny KPiR należy wpisywać wartość takiej usługi - 11 czy 13?

  Data publikacji: 2010-09-01
 14. Sprawdź księgowania wydatków na organizację imprez okolicznościowych dla pracowników i ich rodzin

  Pytanie: Firma prowadzi pełną księgowość, nie tworzy ZFŚS. Jak powinny wyglądać księgowania wydatków na organizację imprez okolicznościowych dla pracowników i ich rodzin (np. wigilii lub balu rocznicowego firmy w wynajętym lokalu)?

  Data publikacji: 2011-08-03
 15. Księgowanie zakupu i sprzedaży towarów - jak ujmować w księgach rachunkowych sprzedaż dokonywaną za pomocą kasy fiskalnej?

  Pytanie: Firma rozlicza się na pełnej księgowości. Jak powinno wyglądać księgowanie na koncie (strony Wn, Ma) dotyczące zakupu towarów i sprzedaży towarów? Czy sprzedaż powinna być księgowana na podstawie dobowych raportów kasowych, czy wystarczy miesięczny? Czy w ciągu roku musi być rozliczany magazyn, czy wystarczy dokonać rozliczenia na koniec roku? W jaki sposób należy wyliczyć koszt własny sprzedaży?

  Data publikacji: 2011-02-01

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.