RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal środa, 25 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Księgowanie zakupu niskocennego programu komputerowego

  Pytanie: Jak ująć w księgach rachunkowych jednostki zakup programu antywirusowego za 150 zł? Nadmieniam, że z faktury zakupu nie wynika na jaki okres owe oprogramowanie zostało zakupione.

  Data publikacji: 2010-06-18
 2. Jednomiesięczną lokatę księguje się w zespole 1

  Pytanie: Spółdzielnia założyła jednomiesięczną lokatę. Na jakie konto należy ją zaksięgować?

  Data publikacji: 2012-10-16
 3. Zakup sprzętu komputerowego - księgowanie

  Pytanie: Jak zaksięgować zakup sprzętu komputerowego? Faktura z 5 maja 2011 r. zawiera następujące pozycje:komputer - wartość netto 1.800 zł + VAT 414 zł,drukarka - wartość netto 1200 zł + VAT 276 zł,D-link - wartość netto 60 zł + VAT 13,80 zł,Usługa transportowa - wartość netto 5 zł + VAT 4,07 zł.Faktura z 18 maja 2011 r. dotyczy natomiast UPS (podtrzymywacz prądu) - cena netto 350 zł + VAT 80,50 zł. Sprzęt będzie podłączony do użytkowania i również będzie faktura za tę usługę.

  Data publikacji: 2011-05-24
 4. Księgowanie wydatków z tytułu leasingu pracowniczego

  Pytanie: Jak zaksięgować wydatki z tytułu leasingu pracowniczego: w ciężar kosztów wynagrodzeń czy usług obcych?

  Data publikacji: 2011-06-09
 5. Księgowanie towarów handlowych od dostawcy zagranicznego

  Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować zakup towarów handlowych od dostawcy zagranicznego? Chodzi mi zarówno o dostawców unijnych i spoza Unii. Ponadto, jak prawidłowo zaksięgować sprzedaż towarów handlowych dla odbiorców spoza Unii. Jak rozliczać magazyn? W jakich cenach? Czy może być prowadzona ewidencja w cenach zakupu? Prowadzę pełną księgowość.

  Data publikacji: 2012-07-31
 6. Opłata za usługę a księgowanie

  Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała fakturę  za opłatę przyłączeniową. Dotyczy ona podłączenia energii elektrycznej do kontenera szatniowo-sanitarnego. Z jakiego paragrafu powinna być zapłacona ta opłata z 4300 czy z 4430?

  Data publikacji: 2012-06-28
 7. Jak księgować wpłaty na fundusz remontowy?

  Pytanie: Zakład Usług Komunalnych obsługuje wspólnoty mieszkaniowe w zakresie ogrzewania pomieszczeń, konserwacji urządzeń, dostarczania energii cieplnej do pomieszczeń wspólnych, wywozu śmieci (jako administrator). Za administrowanie pobiera opłaty kosztów zarządzania, odpłatność za usługi wywozu śmieci i energię. Ponadto lokatorzy dokonują wpłat na fundusz remontowy, które są następnie odprowadzane na rachunki bankowe poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Czy opłaty lokatorów na fundusz remontowy należy w Zakładzie Usług Komunalnych traktować jako wpływy ze sprzedaży usług, a przekazane wpłaty na konto bankowe wspólnot - jako koszt własny tej sprzedaży, czy też należy wyodrębnić konto rozrachunkowe dla rozliczenia funduszu remontowego?

  Data publikacji: 2011-10-13
 8. Rejestracja internetowa a dokumentacja i księgowanie

  Pytanie: Spółka, którą rozliczam, zajmuje się działalnością medyczną. Uruchomiliśmy rejestrację internetową, a tym samym płatności przez system platosci.pl. Regulamin rejestracji internetowej zakłada możliwość rezygnacji z usługi. Możliwe są 3 przypadki: pacjent rezygnuje, nie później niż na 2 dni przed planowanym badaniem (zwrot zapłaty po potrąceniu prowizji płatności pl.), pacjent rezygnuje w ciągu 2 dni przed wizytą (bez prawa zwrotu środków),  z przyczyn leżących po stronie spółki wizyta nie odbędzie się (zwrot pełnej wpłaconej kwoty). Jakimi dokumentami należy dokumentować te operacje oraz jak będzie wyglądała ewidencja księgowa?

  Data publikacji: 2009-08-26
 9. Księgowanie transakcji wspólnika spółki z o.o.

  Pytanie: Umowa spółki z o.o. stanowi, że wspólnik X obejmuje 51 udziałów o wartości 60 zł każdy (razem 3.060 zł) i pokrywa je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci samochodu osobowego o wartości 6.000 zł. Nadwyżkę ponad nominalną wartość tych 51 udziałów, tj. kwotę 2.940 zł przelewa się do kapitału zapasowego spółki. Pozostali wspólnicy obejmują 49 udziałów po 60 zł (razem 2.940 zł) i pokrywają je w całości wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy wynosi 6.000 zł. Jak zaksięgować te operacje?

  Data publikacji: 2011-08-10
 10. Data księgowania kosztów zakupu towarów

  Pytanie: Firma rozlicza się na zasadach ogólnych, pełne księgi, podatnik VAT. Faktura zakupu towaru z datę sprzedaży 30.07.2012, a data wystawienia 05.08.2012. Z jaką datą należy zaksięgować w koszty zakup towarów? Jakie znaczenie ma tu faktyczny termin otrzymania towaru? Jak należy ująć, jeżeli faktycznie towar został otrzymany 30.07.2012, a jak, jeżeli 02.08.2012?

  Data publikacji: 2012-08-30
 11. Księgowanie w KPiR zakupu usługi cięcia materiału służącego do wytworzenia towaru handlowego

  Pytanie: Podatnik prowadzi firmę stolarską. Wraz z zakupem materiałów do produkcji mebli - płyt, nabywa usługę ich cięcia. Do której kolumny KPiR należy wpisywać wartość takiej usługi - 11 czy 13?

  Data publikacji: 2010-09-01
 12. Księgowania w firmie będącej pośrednikiem w sprzedaży paliw silnikowych i opałowych

  Pytanie: Moje pytanie dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych  firmy zajmującej się sprzedażą i będącą pośrednikiem w sprzedaży paliw silnikowych i opałowych. W jaki sposób powinien wyglądać plan kont? Jak się księguje podstawowe dokumenty: faktury sprzedaży (oleju napędowego, opałowego i usługi pośredniczącej) i zakupu, jak również dokumentacji dodatkowej np. dokument SAD. Jak powinno wyglądać naliczanie i księgowanie akcyzy?

  Data publikacji: 2010-08-11
 13. Środki uzyskane w ramach funduszu wsparcia - księgowanie

  Pytanie: Jednostka, w której pracuję to Komenda Powiatowa PSP. W 2011 r. otrzymaliśmy 20.000 zł z Funduszu Wsparcia PSP oraz 15.000 zł ze środków z Komendy Głównej z funduszu prewencyjnego (środki pozabudżetowe - wpływ na rachunek sum na zlecenie) na zakup inwestycyjny sprężarki do ładowania butli powietrznych. Dokonałam następujących księgowań:wpływ środków: 20.000 konta 130/223, 15.000 139/240otrzymanie faktury za sprężarkę 35.000 080/201zapłata za fakturę 35.000, w tym: 20.000 201/130, 15.000 201/139przyjęcie środka trwałego 35.000 011/080Rozliczenie 35.000 w tym: 20.000 810/800, 15.000 240/800.Mam wątpliwość co do księgowania środków z Funduszu Wsparcia na koncie 810, którego nazwa wskazuje, że księguje się na nim środki z dotacji budżetowych lub środki z budżetu na inwestycje, a Fundusz wsparcia nie stanowi środków z budżetu (były to środki z samorządów). Jeśli moje księgowania są nieprawidłowe, to jak powinny wyglądać poprawne? Jaki wpływ będą miały otrzymane  środki na Fundusz jednostki?

  Data publikacji: 2012-03-15
 14. Zakup gruntu pod budowę domów jednorodzinnych - księgowanie

  Pytanie: Firma zakupiła grunt pod budowę domów jednorodzinnych i poniosła dodatkowo kilka innych wydatków związanych z zakupem gruntu, tj. mapki, wypisy, akty notarialne, porady prawne, odsetki od kredytu, weksle inwestycyjne itp. O odsetki od kredytu oraz weksli zwiększana jest wartość gruntów. Na jakim koncie powinien być ewidencjonowany grunt i jak prezentować w bilansie? Na chwilę obecną nie rozpoczęto budowy domków z uwagi na zaskarżoną decyzję planu zagospodarowania. Pod koniec roku ma zostać wydana nowa. Czy do momentu oczekiwania na nową decyzję dotychczasowe koszty powinny być nadal prezentowane na produkcji w toku? Czy odsetki na finansowanie zakupionego gruntu powinny być nadal aktywowane w gruntach, czy też do czasu braku nowej decyzji powinny być rozliczane na bieżąco w koszty, a dopiero później po jej otrzymaniu, ponownie aktywowane?

  Data publikacji: 2011-09-29
 15. Księgowanie zakupów spółki z o.o. dokonywanych na rzecz otwieranej apteki

  Pytanie: W spółce z o.o. do tej pory wszystkie koszty były ewidencjonowane tylko na zespołach 4. W chwili obecnej zostanie otwarta apteka. Czy zakupy dokonywane do apteki też muszą być księgowane na 4 czy mogę dokonywać rozliczeń poprzez konto 311? W jaki sposób księgować każdy dokument zakupu tzn. Ma Dostawca, Wn VAT, Wn 311? Jak potem dokonywać rozliczeń konta 311? W jaki sposób następnie prawidłowo przedstawiać stan magazynowy konta 311? Na koniec każdego miesiąca będzie paragon z kasy fiskalnej. W jaki sposób ma on być księgowany? Dodatkowo dwa razy w miesiącu jest refundacja z NFZ. Jak prawidłowo i ją rozliczać, zważywszy na fakt, że sprzedaż jest już wliczana w sprzedaż paragonową? Jakie konta księgowe winny być uwzględnione? Konto 311 też ma tutaj znaczenie? Jak prawidłowo księgować całe rozliczenie apteki z zakupionego towaru i dokonanej sprzedaży? Problem stwarza fakt, że każdy zakupiony lek może mieć inną marżę. Jak księgować VA T od marży? W jaki sposób korzystać z konta 730 albo 731?

  Data publikacji: 2011-11-09

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.