RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal piątek, 31 października 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Faktura za nocleg, VAT a księgowanie

  Pytanie:  Wspólnik spółki z o.o. wykupił nocleg i otrzymał fakturę VAT. Czy VAT od usług noclegowych związanych z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu? Jak zaksięgować to zdarzenie?

  Data publikacji: 2009-09-07
 2. Księgowanie kwoty z tytułu długoterminowego najmu

  Pytanie: We wrześniu lub w październiku 2009 r. otrzymałem dokument spełniający warunki uznania go za dowód księgowy, który dotyczy najmu powierzchni za okres wrzesień 2009 r. - grudzień 2010 r. na łączną kwotę 26.000 zł. Kwota ta została zapłacona z góry za cały okres objęty najmem. Jak należy prawidłowo ująć tę kwotę w księgach rachunkowych? Czy cała kwota 26.000 zł, pomimo okresu rozliczenia trwającego dłużej niż 12 miesięcy, powinna być ujęta jako krótkoterminowe RMK czynne?

  Data publikacji: 2010-03-16
 3. Księgowanie faktury w walucie obcej

  Pytanie: Czy poprawnie zaksięgujemy fakturę w walucie obcej (Euro) polskiego kontrahenta, dla której stosujemy dwa różne kursy walut. Inny dla celów VAT oraz inny dla celów CIT. Jeżeli:Kwota faktury wynosi:  10.000 Euro netto, 800 Euro VAT , 10.800 Euro bruttoData faktury: 11.03.2011, Data sprzedaży 26.02.2011Kurs dla celów VAT: 3,9988 z dnia 04.03.2011Kurs dla celów CIT: 3,9915 z dnia 10.03.2011Wn  301  10 000 Eu x 3,9915 = 39.915 zł.Wn 221  800 Eu x 3,9988 = 3 199,04Ma 204 10 000 Eu x 3,9915 + 800 Eu x 3,9988 = 43.114,04

  Data publikacji: 2011-07-08
 4. Księgowanie nabycia przez spółkę wierzytelności

  Pytanie: Spółka SA nabyła za 1.500 zł wierzytelności o łącznej wartości 836.831,11 zł. W jaki sposób to zaksięgować, ponieważ prezes Spółki zasugerował, żeby wprowadzić do ksiąg z jednoczesnym utworzeniem rezerwy, tak aby nie wpływało to na wynik finansowy? Jedynie wpłata środków przez dłużnika powodowałaby dodatkowy przychód. Czy to jest to zgodne?

  Data publikacji: 2011-06-17
 5. Księgowanie sprzedaży udziału przez wspólnika firmy

  Pytanie: Wspólnik firmy posiada udział o wartości nominalnej 500 zł. Udział sprzedał firmie za kwotę 3.000,00 zł i wyraził zgodę na umorzenie owego udziału przez firmę. Proszę o podanie księgowań na kontach zaistniałej sytuacji. Czy po stronie sprzedającego następuje zobowiązanie podatkowe, czy kupujący wystawia informację w postaci PIT do US?

  Data publikacji: 2011-12-21
 6. Księgowanie nadwyżki zbiorów bibliotecznych

  Pytanie: Fundacja zajmuje się m.in. prowadzeniem biblioteki i sprzedażą książek, które zostały zakupione lub wytworzone nawet kilka lat temu. Dotychczas fundacja nigdy nie sporządzała remanentu z posiadanych książek i nigdy nie zostały wykazane w aktywach. Spis tych książek opiewa na dość znaczną kwotę. Jakich księgowań należy dokonać w sytuacji ujawnienia książek, które nigdy nie były wykazywane?

  Data publikacji: 2011-03-07
 7. Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu - księgowanie, odliczenie VAT i amortyzacja

  Pytanie: Spółka jawna ma podpisaną umowę (leasing operacyjny na samochód ciężarowy). Obecnie spłaciła wszystkie raty. Chce wykupić samochód. Wartość netto wykupu wg umowy wynosi 12.500 zł. Jak prawidłowo zaksięgować wykup? Czy można odliczyć podatek VAT? Jak rozliczać amortyzację?

  Data publikacji: 2012-09-19
 8. Odszkodowanie za samochód a księgowanie

  Pytanie: Jak zaksięgować odszkodowanie za samochód przyznane przez firmę ubezpieczeniową? Samochód jest środkiem trwałym zamortyzowanym. Rozliczana przeze mnie firma posiada tylko pismo od ubezpieczyciela wypłacającego odszkodowanie (szkoda komunikacyjna).

  Data publikacji: 2009-02-10
 9. Księgowanie zakupu niskocennego programu komputerowego

  Pytanie: Jak ująć w księgach rachunkowych jednostki zakup programu antywirusowego za 150 zł? Nadmieniam, że z faktury zakupu nie wynika na jaki okres owe oprogramowanie zostało zakupione.

  Data publikacji: 2010-06-18
 10. Moment księgowania faktury w pkpir

  Pytanie: Dnia 10 stycznia 2011 r. otrzymałam fakturę za wywóz odpadów wystawioną 31 grudnia 2010 r. z terminem płatności 14 stycznia 2011 r. Z jaką datą należy ją zaksięgować w koszty? Prowadzę pkpir.

  Data publikacji: 2011-01-25
 11. Zakup sprzętu komputerowego - księgowanie

  Pytanie: Jak zaksięgować zakup sprzętu komputerowego? Faktura z 5 maja 2011 r. zawiera następujące pozycje:komputer - wartość netto 1.800 zł + VAT 414 zł,drukarka - wartość netto 1200 zł + VAT 276 zł,D-link - wartość netto 60 zł + VAT 13,80 zł,Usługa transportowa - wartość netto 5 zł + VAT 4,07 zł.Faktura z 18 maja 2011 r. dotyczy natomiast UPS (podtrzymywacz prądu) - cena netto 350 zł + VAT 80,50 zł. Sprzęt będzie podłączony do użytkowania i również będzie faktura za tę usługę.

  Data publikacji: 2011-05-24
 12. Księgowanie wydatków z tytułu leasingu pracowniczego

  Pytanie: Jak zaksięgować wydatki z tytułu leasingu pracowniczego: w ciężar kosztów wynagrodzeń czy usług obcych?

  Data publikacji: 2011-06-09
 13. Jednomiesięczną lokatę księguje się w zespole 1

  Pytanie: Spółdzielnia założyła jednomiesięczną lokatę. Na jakie konto należy ją zaksięgować?

  Data publikacji: 2012-10-16
 14. Jak księgować wpłaty na fundusz remontowy?

  Pytanie: Zakład Usług Komunalnych obsługuje wspólnoty mieszkaniowe w zakresie ogrzewania pomieszczeń, konserwacji urządzeń, dostarczania energii cieplnej do pomieszczeń wspólnych, wywozu śmieci (jako administrator). Za administrowanie pobiera opłaty kosztów zarządzania, odpłatność za usługi wywozu śmieci i energię. Ponadto lokatorzy dokonują wpłat na fundusz remontowy, które są następnie odprowadzane na rachunki bankowe poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Czy opłaty lokatorów na fundusz remontowy należy w Zakładzie Usług Komunalnych traktować jako wpływy ze sprzedaży usług, a przekazane wpłaty na konto bankowe wspólnot - jako koszt własny tej sprzedaży, czy też należy wyodrębnić konto rozrachunkowe dla rozliczenia funduszu remontowego?

  Data publikacji: 2011-10-13
 15. Księgowanie towarów handlowych od dostawcy zagranicznego

  Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować zakup towarów handlowych od dostawcy zagranicznego? Chodzi mi zarówno o dostawców unijnych i spoza Unii. Ponadto, jak prawidłowo zaksięgować sprzedaż towarów handlowych dla odbiorców spoza Unii. Jak rozliczać magazyn? W jakich cenach? Czy może być prowadzona ewidencja w cenach zakupu? Prowadzę pełną księgowość.

  Data publikacji: 2012-07-31

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.