RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 2 października 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Jak powinno wyglądać księgowanie faktury, a następnie refaktury za zużycie wody?

  Pytanie: Rozliczam spółkę z o.o., vatowca. Jak powinno wyglądać księgowanie faktury, a następnie refaktury za zużycie wody? Przedsiębiorstwo budowlane w imieniu innej firmy (niemieckiej) podpisało umowę na dostawę wody na budowie, kosztami na podstawie otrzymanej  faktury (w wysokości tej faktury) od dostawcy wody będzie obciążało firmę korzystającą.

  Data publikacji: 2009-07-31
 2. Sprawdź księgowania wydatków na organizację imprez okolicznościowych dla pracowników i ich rodzin

  Pytanie: Firma prowadzi pełną księgowość, nie tworzy ZFŚS. Jak powinny wyglądać księgowania wydatków na organizację imprez okolicznościowych dla pracowników i ich rodzin (np. wigilii lub balu rocznicowego firmy w wynajętym lokalu)?

  Data publikacji: 2011-08-03
 3. Księgowanie kosztów za wykonane usługi wdrożeniowe na podstawie duplikatu faktury - czy będą stanowiły KUP?

  Pytanie: Spółka w 2005 r. zawarła umowę z firmą na wdrożenie nowego systemu i jego uruchomienie. W 2005 r. spółka dokonała zakupu programu i rozpoczęto prace wdrożeniowe. Procesy wdrożeniowe obejmowały: analizę procesów obecnych i przyszłych, instalację aplikacji testowej, szkolenie pracowników, parametryzację modułów, przygotowanie danych do migracji, przeniesienie danych produkcyjnych i start produkcyjnych. Od 2006 r. spółka rozpoczęła pracę na nowej aplikacji. Do dnia oddania do użytkowania, tj. 1 stycznia 2006 r., spółka powiększyła wartość programu o wyfakturowane usługi na podstawie protokołów odbioru i od lutego 2006 r. rozpoczęła amortyzację wartości niematerialnych i prawnych. Pozostałe usługi wykonane przez firmę wdrożeniową były przez naszą spółkę kwestionowane ze względu na błędy pojawiające się przy użytkowaniu. Do czasu usunięcia błędów spółka wstrzymała odbiór wykonanych prac od firmy wdrożeniowej. Firma wdrażająca do 31 grudnia 2007 r. usunęła tylko część zgłoszonych błędów, a część uznała za dotyczące budowy  systemu i nakazała wnieść o naprawę do producenta systemu. Wystawiła dla spółki fakturę w 2008 r. za wykonane usługi dotyczące: szkolenia trenerów, przeniesienie danych, migrację danych, parametryzację modułów. Spółka nie przyjęła wystawionych faktur i nie ujęła ich w księgach. Rozwiązano umowę, zaangażowano nową firmę, która usunęła występujące błędy. Firma wdrożeniowa, z którą rozwiązano umowę, wniosła sprawę do sądu. W 2011 r. sąd  uznał w części roszczenie firmy wdrażającej za zasadne i w wyroku zasądził zapłatę części faktury, odsetki, część kosztów zastępstwa procesowego, część wpisu proporcjonalnie do wygranej sprawy. Jak prawidłowo powinna być ujęta w księgach 2011 r. faktura z 2008 r. za wykonane usługi wdrożeniowe, księgowana na podstawie duplikatu faktury wystawionego w 2011 r. oraz czy wykonane usługi będą stanowiły koszt podatkowy 2011 r.? Jak prawidłowo spółka powinna ująć w księgach 2011 r. duplikat faktury z 2008 r. wystawiony w 2011 r.? Czy poniesiony koszt wdrożenia będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy koszty odsetek, wpisu, kosztów zastępstwa będą stanowiły koszt podatkowy?

  Data publikacji: 2011-03-24
 4. Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu - księgowanie, odliczenie VAT i amortyzacja

  Pytanie: Spółka jawna ma podpisaną umowę (leasing operacyjny na samochód ciężarowy). Obecnie spłaciła wszystkie raty. Chce wykupić samochód. Wartość netto wykupu wg umowy wynosi 12.500 zł. Jak prawidłowo zaksięgować wykup? Czy można odliczyć podatek VAT? Jak rozliczać amortyzację?

  Data publikacji: 2012-09-19
 5. Handel autami zakupionymi w Niemczech przez osobę zagraniczną będąca właścicielem firmy założonej w Polsce a kwestie VAT i księgowanie

  Pytanie: Właścicielem firmy założonej w Polsce jest osobą zagraniczną z miejscem zameldowania w Niemczech. Główną działalnością jest handel autami zakupionymi w Niemczech z innymi krajami UE, w tym również z Polską. Jak powinno wyglądać właściwe wystawienie i księgowanie faktur zakupu i sprzedaży, jak ująć je w deklaracji VAT i VAT UE? 

  Data publikacji: 2011-07-25
 6. Opłata za usługę a księgowanie

  Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała fakturę  za opłatę przyłączeniową. Dotyczy ona podłączenia energii elektrycznej do kontenera szatniowo-sanitarnego. Z jakiego paragrafu powinna być zapłacona ta opłata z 4300 czy z 4430?

  Data publikacji: 2012-06-28
 7. Księgowanie towarów handlowych od dostawcy zagranicznego

  Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować zakup towarów handlowych od dostawcy zagranicznego? Chodzi mi zarówno o dostawców unijnych i spoza Unii. Ponadto, jak prawidłowo zaksięgować sprzedaż towarów handlowych dla odbiorców spoza Unii. Jak rozliczać magazyn? W jakich cenach? Czy może być prowadzona ewidencja w cenach zakupu? Prowadzę pełną księgowość.

  Data publikacji: 2012-07-31
 8. Jednomiesięczną lokatę księguje się w zespole 1

  Pytanie: Spółdzielnia założyła jednomiesięczną lokatę. Na jakie konto należy ją zaksięgować?

  Data publikacji: 2012-10-16
 9. Księgowanie zakupu niskocennego programu komputerowego

  Pytanie: Jak ująć w księgach rachunkowych jednostki zakup programu antywirusowego za 150 zł? Nadmieniam, że z faktury zakupu nie wynika na jaki okres owe oprogramowanie zostało zakupione.

  Data publikacji: 2010-06-18
 10. Jak księgować wpłaty na fundusz remontowy?

  Pytanie: Zakład Usług Komunalnych obsługuje wspólnoty mieszkaniowe w zakresie ogrzewania pomieszczeń, konserwacji urządzeń, dostarczania energii cieplnej do pomieszczeń wspólnych, wywozu śmieci (jako administrator). Za administrowanie pobiera opłaty kosztów zarządzania, odpłatność za usługi wywozu śmieci i energię. Ponadto lokatorzy dokonują wpłat na fundusz remontowy, które są następnie odprowadzane na rachunki bankowe poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Czy opłaty lokatorów na fundusz remontowy należy w Zakładzie Usług Komunalnych traktować jako wpływy ze sprzedaży usług, a przekazane wpłaty na konto bankowe wspólnot - jako koszt własny tej sprzedaży, czy też należy wyodrębnić konto rozrachunkowe dla rozliczenia funduszu remontowego?

  Data publikacji: 2011-10-13
 11. Zakup sprzętu komputerowego - księgowanie

  Pytanie: Jak zaksięgować zakup sprzętu komputerowego? Faktura z 5 maja 2011 r. zawiera następujące pozycje:komputer - wartość netto 1.800 zł + VAT 414 zł,drukarka - wartość netto 1200 zł + VAT 276 zł,D-link - wartość netto 60 zł + VAT 13,80 zł,Usługa transportowa - wartość netto 5 zł + VAT 4,07 zł.Faktura z 18 maja 2011 r. dotyczy natomiast UPS (podtrzymywacz prądu) - cena netto 350 zł + VAT 80,50 zł. Sprzęt będzie podłączony do użytkowania i również będzie faktura za tę usługę.

  Data publikacji: 2011-05-24
 12. Księgowanie wydatków z tytułu leasingu pracowniczego

  Pytanie: Jak zaksięgować wydatki z tytułu leasingu pracowniczego: w ciężar kosztów wynagrodzeń czy usług obcych?

  Data publikacji: 2011-06-09
 13. Odszkodowanie za samochód a księgowanie

  Pytanie: Jak zaksięgować odszkodowanie za samochód przyznane przez firmę ubezpieczeniową? Samochód jest środkiem trwałym zamortyzowanym. Rozliczana przeze mnie firma posiada tylko pismo od ubezpieczyciela wypłacającego odszkodowanie (szkoda komunikacyjna).

  Data publikacji: 2009-02-10
 14. Moment księgowania faktury w pkpir

  Pytanie: Dnia 10 stycznia 2011 r. otrzymałam fakturę za wywóz odpadów wystawioną 31 grudnia 2010 r. z terminem płatności 14 stycznia 2011 r. Z jaką datą należy ją zaksięgować w koszty? Prowadzę pkpir.

  Data publikacji: 2011-01-25
 15. Jak prawidłowo księgować sprzedaż w kpir - czy dzielić na sprzedaż główną i pozostałą?

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług remontowo-budowlanych. Dokonując zakupów towaru często dostawcy obciążają mnie kosztami np. transportu, cięcia materiału czy kosztów tzw. małego zamówienia. Ja natomiast wystawiając faktury VAT obciążam odbiorcę faktyczną usługą czy sprzedażą towarów, ale i w kolejnych pozycjach wpisuję koszty transportu i inne wyżej wymienione, które nie są wkalkulowane w cenę. Jak prawidłowo księgować sprzedaż w kpir, czy całość jako sprzedaż, czy jednak dzielić na sprzedaż główną i pozostałą?

  Data publikacji: 2011-04-29

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.