RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 18 grudnia 2014 r.
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
Wyszukiwanie podstawowe
Sortowanie wynikĂłw
 1. Na jakich kontach księgować ochronę ubezpieczeniową i prowizje z tytułu spłat wierzytelności?

  Pytanie: Rozliczana przeze mnie spółka z o.o. podpisała z firmą ubezpieczeniową umowę na ubezpieczenie należności za dokonaną przez spółkę sprzedaż. Ubezpieczyciel co miesiąc wystawia nam rachunek z tytułu ochrony ubezpieczeniowej strat należności. Otrzymujemy także faktury obciążające spółkę prowizjami z tytułu spłat wierzytelności z numerem konkretnej sprawy. Na jakich kontach powinnam księgować ochronę ubezpieczeniową, a na jakich prowizje z tytułu spłat wierzytelności? Czy prowizja z tytułu spłaty wierzytelności staje się kosztem podatkowym w dacie faktury czy dopiero w dacie naszej zapłaty (zapłata za fakturę)?

  Data publikacji: 2010-02-11
 2. Księgowanie kosztów prac wykonanych przez pracowników polskiej spółki obciążających spółkę niemiecką

  Pytanie:  Spółka, którą obsługuję jest niejako spółką córką spółki niemieckiej.Na potrzeby spółki niemieckiej zatrudniliśmy w polskiej spółce dwie osoby w dwóch różnych miastach, wynajęliśmy tam lokale biurowe, będą podpisane umowy z TP na dostawę Internetu, linii telefonicznej itp.W związku z tym, że zatrudnione osoby będą wykonywały prace zlecone przez i na rzecz spółki niemieckiej chcemy wszystkimi kosztami obciążyć spółkę niemiecką (wynagrodzenia, ZUS, koszty najmu lokali biurowych i koszty ich utrzymania itd.) i będzie tak zgodnie z umową. Czy powinniśmy wszystkie te wydatki księgować w koszty bieżącej działalności firmy (konta zespołu 4) czy raczej na 760 jako pozostałe koszty operacyjne? Czy do spółki niemieckiej wystarczy wystawić notę obciążeniową w kwocie brutto? Czy mamy prawo odliczać VAT z tych faktur kosztowych?

  Data publikacji: 2011-08-09
 3. Rejestracja internetowa a dokumentacja i księgowanie

  Pytanie: Spółka, którą rozliczam, zajmuje się działalnością medyczną. Uruchomiliśmy rejestrację internetową, a tym samym płatności przez system platosci.pl. Regulamin rejestracji internetowej zakłada możliwość rezygnacji z usługi. Możliwe są 3 przypadki: pacjent rezygnuje, nie później niż na 2 dni przed planowanym badaniem (zwrot zapłaty po potrąceniu prowizji płatności pl.), pacjent rezygnuje w ciągu 2 dni przed wizytą (bez prawa zwrotu środków),  z przyczyn leżących po stronie spółki wizyta nie odbędzie się (zwrot pełnej wpłaconej kwoty). Jakimi dokumentami należy dokumentować te operacje oraz jak będzie wyglądała ewidencja księgowa?

  Data publikacji: 2009-08-26
 4. Księgowanie transakcji wspólnika spółki z o.o.

  Pytanie: Umowa spółki z o.o. stanowi, że wspólnik X obejmuje 51 udziałów o wartości 60 zł każdy (razem 3.060 zł) i pokrywa je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci samochodu osobowego o wartości 6.000 zł. Nadwyżkę ponad nominalną wartość tych 51 udziałów, tj. kwotę 2.940 zł przelewa się do kapitału zapasowego spółki. Pozostali wspólnicy obejmują 49 udziałów po 60 zł (razem 2.940 zł) i pokrywają je w całości wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy wynosi 6.000 zł. Jak zaksięgować te operacje?

  Data publikacji: 2011-08-10
 5. Data księgowania kosztów zakupu towarów

  Pytanie: Firma rozlicza się na zasadach ogólnych, pełne księgi, podatnik VAT. Faktura zakupu towaru z datę sprzedaży 30.07.2012, a data wystawienia 05.08.2012. Z jaką datą należy zaksięgować w koszty zakup towarów? Jakie znaczenie ma tu faktyczny termin otrzymania towaru? Jak należy ująć, jeżeli faktycznie towar został otrzymany 30.07.2012, a jak, jeżeli 02.08.2012?

  Data publikacji: 2012-08-30
 6. Handel autami zakupionymi w Niemczech przez osobę zagraniczną będąca właścicielem firmy założonej w Polsce a kwestie VAT i księgowanie

  Pytanie: Właścicielem firmy założonej w Polsce jest osobą zagraniczną z miejscem zameldowania w Niemczech. Główną działalnością jest handel autami zakupionymi w Niemczech z innymi krajami UE, w tym również z Polską. Jak powinno wyglądać właściwe wystawienie i księgowanie faktur zakupu i sprzedaży, jak ująć je w deklaracji VAT i VAT UE? 

  Data publikacji: 2011-07-25
 7. Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu - księgowanie, odliczenie VAT i amortyzacja

  Pytanie: Spółka jawna ma podpisaną umowę (leasing operacyjny na samochód ciężarowy). Obecnie spłaciła wszystkie raty. Chce wykupić samochód. Wartość netto wykupu wg umowy wynosi 12.500 zł. Jak prawidłowo zaksięgować wykup? Czy można odliczyć podatek VAT? Jak rozliczać amortyzację?

  Data publikacji: 2012-09-19
 8. Zakup gruntu pod budowę domów jednorodzinnych - księgowanie

  Pytanie: Firma zakupiła grunt pod budowę domów jednorodzinnych i poniosła dodatkowo kilka innych wydatków związanych z zakupem gruntu, tj. mapki, wypisy, akty notarialne, porady prawne, odsetki od kredytu, weksle inwestycyjne itp. O odsetki od kredytu oraz weksli zwiększana jest wartość gruntów. Na jakim koncie powinien być ewidencjonowany grunt i jak prezentować w bilansie? Na chwilę obecną nie rozpoczęto budowy domków z uwagi na zaskarżoną decyzję planu zagospodarowania. Pod koniec roku ma zostać wydana nowa. Czy do momentu oczekiwania na nową decyzję dotychczasowe koszty powinny być nadal prezentowane na produkcji w toku? Czy odsetki na finansowanie zakupionego gruntu powinny być nadal aktywowane w gruntach, czy też do czasu braku nowej decyzji powinny być rozliczane na bieżąco w koszty, a dopiero później po jej otrzymaniu, ponownie aktywowane?

  Data publikacji: 2011-09-29
 9. Odszkodowanie za samochód a księgowanie

  Pytanie: Jak zaksięgować odszkodowanie za samochód przyznane przez firmę ubezpieczeniową? Samochód jest środkiem trwałym zamortyzowanym. Rozliczana przeze mnie firma posiada tylko pismo od ubezpieczyciela wypłacającego odszkodowanie (szkoda komunikacyjna).

  Data publikacji: 2009-02-10
 10. Księgowanie zakupu niskocennego programu komputerowego

  Pytanie: Jak ująć w księgach rachunkowych jednostki zakup programu antywirusowego za 150 zł? Nadmieniam, że z faktury zakupu nie wynika na jaki okres owe oprogramowanie zostało zakupione.

  Data publikacji: 2010-06-18
 11. Moment księgowania faktury w pkpir

  Pytanie: Dnia 10 stycznia 2011 r. otrzymałam fakturę za wywóz odpadów wystawioną 31 grudnia 2010 r. z terminem płatności 14 stycznia 2011 r. Z jaką datą należy ją zaksięgować w koszty? Prowadzę pkpir.

  Data publikacji: 2011-01-25
 12. Księgowanie wydatków z tytułu leasingu pracowniczego

  Pytanie: Jak zaksięgować wydatki z tytułu leasingu pracowniczego: w ciężar kosztów wynagrodzeń czy usług obcych?

  Data publikacji: 2011-06-09
 13. Zakup sprzętu komputerowego - księgowanie

  Pytanie: Jak zaksięgować zakup sprzętu komputerowego? Faktura z 5 maja 2011 r. zawiera następujące pozycje:komputer - wartość netto 1.800 zł + VAT 414 zł,drukarka - wartość netto 1200 zł + VAT 276 zł,D-link - wartość netto 60 zł + VAT 13,80 zł,Usługa transportowa - wartość netto 5 zł + VAT 4,07 zł.Faktura z 18 maja 2011 r. dotyczy natomiast UPS (podtrzymywacz prądu) - cena netto 350 zł + VAT 80,50 zł. Sprzęt będzie podłączony do użytkowania i również będzie faktura za tę usługę.

  Data publikacji: 2011-05-24
 14. Opłata za usługę a księgowanie

  Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała fakturę  za opłatę przyłączeniową. Dotyczy ona podłączenia energii elektrycznej do kontenera szatniowo-sanitarnego. Z jakiego paragrafu powinna być zapłacona ta opłata z 4300 czy z 4430?

  Data publikacji: 2012-06-28
 15. Księgowanie towarów handlowych od dostawcy zagranicznego

  Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować zakup towarów handlowych od dostawcy zagranicznego? Chodzi mi zarówno o dostawców unijnych i spoza Unii. Ponadto, jak prawidłowo zaksięgować sprzedaż towarów handlowych dla odbiorców spoza Unii. Jak rozliczać magazyn? W jakich cenach? Czy może być prowadzona ewidencja w cenach zakupu? Prowadzę pełną księgowość.

  Data publikacji: 2012-07-31

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.